Ps 89

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

1917
1: En sång av esraiten Etan. (89:2) Jag vill sjunga om HERRENS nådegärningar evinnerligen; jag vill låta min mun förkunna din trofasthet, från släkte till släkte.

2: (89:3) Ja, jag säger: För evig tid skall nåd byggas upp; i himmelen, där befäster du din trofasthet.
3: (89:4) "Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David:
4: (89:5) 'Jag skall befästa din säd för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte.'" Sela.
5: (89:6) Av himlarna prisas dina under, o HERRE, och i de heligas församling din trofasthet.
6: (89:7) Ty vilken i skyn kan liknas vid HERREN, vilken bland Guds söner kan aktas lik HERREN?
7: (89:8) Ja, Gud är mycket förskräcklig i de heligas råd och fruktansvärd utöver alla som äro omkring honom.
8: (89:9) HERRE, härskarornas Gud, vem är dig lik? Stark är HERREN; och din trofasthet är runt omkring dig.
9: (89:10) Du är den som råder över havets uppror; när dess böljor resa sig, stillar du dem.
10: (89:11) Du krossade Rahab, så att han låg lik en slagen; med din mäktiga arm förströdde du dina fiender.
11: (89:12) Din är himmelen, din är ock jorden; du har grundat jordens krets med allt vad därpå är.
12: (89:13) Norr och söder, dem har du skapat; Tabor och Hermon jubla i ditt namn.
13: (89:14) Du har en arm med hjältekraft, mäktig är din hand, hög är din högra hand.
14: (89:15) Rättfärdighet och rätt äro din trons fäste, nåd och sanning stå inför ditt ansikte.
15: (89:16) Saligt är det folk som vet vad jubel är, de som vandra, o HERRE, i ditt ansiktes ljus.
16: (89:17) I ditt namn fröjda de sig alltid, och genom din rättfärdighet upphöjas de.
17: (89:18) Ty du är deras starkhet och prydnad, och genom din nåd upphöjer du vårt horn.
18: (89:19) Ty han som är vår sköld tillhör HERREN, vår konung tillhör Israels Helige.
19: (89:20) På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade: "Jag har lagt hjälp i en hjältes hans, jag har upphöjt en yngling ur folket.
20: (89:21) Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min helig olja.
21: (89:22) Min hand skall stadigt vara med honom, och min arm skall styrka honom.
22: (89:23) Ingen fiende skall oförtänkt komma över honom, och ingen orättfärdig skall förtrycka honom;
23: (89:24) nej, jag skall krossa hans ovänner framför honom, och jag skall hemsöka dem som hata honom.
24: (89:25) Min trofasthet och min nåd skola vara med honom, och i mitt namn skall hans horn varda upphöjt.
25: (89:26) Jag skall lägga havet under hans hand och strömmarna under hans högra hand.
26: (89:27) Han skall kalla mig så: 'Du min fader, min Gud och min frälsnings klippa.'
27: (89:28) Ja, jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland konungarna på jorden.
28: (89:29) Jag skall bevara min nåd åt honom evinnerligen, och mitt förbund med honom skall förbliva fast.
29: (89:30) Jag skall låta hans säd bestå till evig tid, och hans tron, så länge himmelen varar.
30: (89:31) Om hans barn övergiva min lag och icke vandra efter mina rätter,
31: (89:32) om de bryta mot mina stadgar och icke hålla mina bud,
32: (89:33) då skall jag väl hemsöka deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor,
33: (89:34) men min nåd skall jag ej taga ifrån honom, och jag skall icke svika i trofasthet.
34: (89:35) Jag skall icke bryta mitt förbund, och vad mina läppar hava talat skall jag ej förändra.
35: (89:36) En gång har jag svurit det vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag icke bryta.
36: (89:37) Hans säd skall förbliva evinnerligen och hans tron inför mig så länge som solen;
37: (89:38) såsom månen skall den bestå evinnerligen. Och trofast är vittnet i skyn." Sela.
38: (89:39) Men nu har du förkastat och förskjutit din smorde och handlat i vrede mot honom.
39: (89:40) Du har upplöst förbundet med din tjänare, du har oskärat hans krona och kastat den ned till jorden.
40: (89:41) Du har brutit ned alla hans murar, du har gjort hans fästen till spillror.
41: (89:42) Alla som gå vägen fram plundra honom, han har blivit till smälek för sina grannar.
42: (89:43) Du har upphöjt hans ovänners högra hand och berett alla hans fiender glädje.
43: (89:44) Ja, du har låtit hans svärdsegg vika tillbaka och icke hållit honom uppe i striden.
44: (89:45) Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden.
45: (89:46) Du har förkortat hans ungdoms dagar, du har höljt honom med skam. Sela.
46: (89:47) Huru länge, o HERRE, skall du så alldeles fördölja dig? Huru länge skall din vrede brinna såsom eld?
47: (89:48) Tänk på huru kort mitt liv varar, och huru förgängliga du har skapat alla människors barn.
48: (89:49) Ty vilken är den man som får leva och undgår att se döden? Vem räddar din själ från dödsrikets våld? Sela.
49: (89:50) Herre, var äro din forna nådegärningar, vad du lovade David med ed i din trofasthet.
50: (89:51) Tänk, Herre, på dina tjänares smälek, på vad jag måste fördraga av alla de många folken;
51: (89:52) tänk på huru dina fiender smäda, o HERRE, huru de smäda din smordes fotspår.
52: (89:53) Lovad vare HERREN evinnerligen! Amen, Amen. Guds evighet och människans förgänglighet.

 

KJV
1: ((Maschil of Ethan the Ezrahite.)) I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.

2: For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
3: I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
4: Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
5: And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
6: For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
7: God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
8: O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
9: Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
10: Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
11: The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
12: The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
13: Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
14: Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
15: Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
16: In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
17: For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
18: For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
19: Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
20: I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
21: With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
22: The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
23: And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
24: But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
25: I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
26: He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
27: Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
28: My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
29: His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
30: If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
31: If they break my statutes, and keep not my commandments;
32: Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
33: Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
34: My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
35: Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
36: His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
37: It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
38: But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
39: Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
40: Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
41: All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
42: Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
43: Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
44: Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
45: The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
46: How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
47: Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
48: What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
49: Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
50: Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
51: Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
52: Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.

 

PR33.38
1: Esrahilaisen Eetanin mietevirsi.

2: Minä laulan Herran armoteoista lakkaamatta, julistan suullani sinun uskollisuuttasi polvesta polveen.
3: Minä sanon: ikiajoiksi on armo rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin. -
4: "Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut:
5: `Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen`". Sela.
6: Ja taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, ja pyhäin seurakunta sinun uskollisuuttasi.
7: Sillä kuka pilvissä on Herran vertainen, kuka Jumalan poikain joukossa on niinkuin Herra?
8: Hän on Jumala, ylen hirmuinen pyhien kokouksessa, peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillänsä ovat.
9: Herra, Jumala Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra? Ja sinun uskollisuutesi ympäröitsee sinua.
10: Sinä hallitset meren raivon; kun sen aallot kohoavat, sinä ne asetat.
11: Sinä ruhjoit Rahabin kuin sodassa kaatuneen; väkevällä käsivarrellasi sinä ajoit vihollisesi hajalle.
12: Sinun ovat taivaat, sinun on myös maa; maanpiirin täysinensä sinä olet perustanut.
13: Sinä loit pohjoisen ja etelän; sinun nimestäsi riemuitsevat Taabor ja Hermon.
14: Sinulla on käsivarsi voimaa täynnä, väkevä on sinun kätesi, korotettu sinun oikea kätesi.
15: Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä.
16: Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra!
17: He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan.
18: Sillä sinä olet heidän väkevyytensä, heidän kaunistuksensa, ja sinä armossasi kohotat meidän sarvemme.
19: Sillä meidän kilpemme on Herran huomassa, meidän kuninkaamme on Israelin Pyhän huomassa.
20: Silloin sinä näyssä puhuit hurskaillesi ja sanoit: "Minä olen pannut avun sankarin käteen, olen kansan keskeltä korottanut valittuni:
21: minä olen löytänyt Daavidin, palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä öljylläni.
22: Minun käteni on lujasti tukeva häntä, minun käsivarteni on häntä vahvistava.
23: Ei vihollinen yllätä häntä, eikä vääryyden mies häntä sorra;
24: vaan minä hävitän hänen ahdistajansa hänen edestänsä ja lyön hänen vihamiehensä maahan.
25: Minun uskollisuuteni ja armoni on hänen kanssansa, ja minun nimessäni kohoaa hänen sarvensa.
26: Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean kätensä.
27: Hän kutsuu minua: `Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio`.
28: Ja minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi.
29: Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, ja minun liittoni hänen kanssaan on luja.
30: Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti ja hänen valtaistuimensa niin kauan, kuin taivaat pysyvät.
31: Jos hänen poikansa hylkäävät minun lakini eivätkä vaella minun oikeuksieni mukaan,
32: jos he minun säädökseni rikkovat eivätkä noudata minun käskyjäni,
33: niin minä rankaisen vitsalla heidän rikoksensa ja heidän pahat tekonsa vitsauksilla;
34: mutta armoani en minä ota häneltä pois enkä vilpistele uskollisuudestani.
35: En minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt.
36: Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti, minä en Daavidille valhettele:
37: `Hänen jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti, ja hänen valtaistuimensa on minun edessäni niinkuin aurinko,
38: se pysyy lujana iankaikkisesti niinkuin kuu. Ja todistaja pilvissä on uskollinen`." Sela.
39: Ja kuitenkin sinä hylkäsit voideltusi ja pidit häntä halpana ja olet vihastunut häneen.
40: Sinä olet purkanut palvelijasi liiton, olet häväissyt hänen kruununsa, olet heittänyt sen maahan.
41: Sinä olet särkenyt kaikki hänen muurinsa, olet pannut raunioiksi hänen linnoituksensa.
42: Kaikki tien kulkijat ovat häntä ryöstäneet, hän on joutunut naapuriensa häväistäväksi.
43: Sinä olet korottanut hänen vihollistensa oikean käden, olet tuottanut ilon kaikille hänen vihamiehillensä.
44: Sinä olet kääntänyt takaisin hänen miekkansa terän etkä ole sodassa pitänyt häntä pystyssä.
45: Sinä olet tehnyt hänen loistostansa lopun ja olet syössyt maahan hänen valtaistuimensa.
46: Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät, olet hänet häpeällä peittänyt. Sela.
47: Kuinka kauan sinä, Herra, itsesi yhäti kätket? Kuinka kauan sinun vihasi tulena palaa?
48: Muista, kuinka lyhyt minun elämäni on, kuinka katoavaisiksi sinä olet luonut kaikki ihmislapset.
49: Kuka on se mies, joka jää eloon eikä kuoloa näe, joka pelastaa sielunsa tuonelan kädestä? Sela.
50: Herra, missä ovat sinun entiset armotekosi, jotka sinä uskollisuudessasi vannoit Daavidille?
51: Ajattele, Herra, palvelijaisi häpäisyä ja mitä minun kaikilta noilta monilta kansoilta täytyy povessani kestää,
52: kun, Herra, sinun vihollisesi herjaavat, herjaavat sinun voideltusi askeleita. [89:53] Kiitetty olkoon Herra iankaikkisesti. Amen, amen.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg