Ps 124

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1917
1: En vallfartssång; av David. Om HERREN icke hade varit med oss - så säge Israel -

2: om HERREN icke hade varit med oss, när människorna reste sig upp emot oss,
3: då hade de uppslukat oss levande, när deras vrede upptändes mot oss;
4: då hade vattnen fördränkt oss, strömmen gått över vår själ;
5: ja, då hade de gått över vår själ, de svallande vattnen.
6: Lovad vare HERREN för att han ej gav oss till rov åt deras tänder!
7: Vår själ kom undan såsom en fågel ur fågelfängarnas snara; snaran gick sönder, och vi kommo undan.
8: Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.

 

KJV
1: ((A Song of degrees of David.)) If it had not been the LORD who was on our side, now may Israel say;

2: If it had not been the LORD who was on our side, when men rose up against us:
3: Then they had swallowed us up quick, when their wrath was kindled against us:
4: Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul:
5: Then the proud waters had gone over our soul.
6: Blessed be the LORD, who hath not given us as a prey to their teeth.
7: Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers: the snare is broken, and we are escaped.
8: Our help is in the name of the LORD, who made heaven and earth.

 

PR33.38
1: Matkalaulu; Daavidin virsi. Ellei Herra olisi meidän kanssamme - näin sanokoon Israel -

2: ellei Herra olisi meidän kanssamme, kun ihmiset nousevat meitä vastaan,
3: niin he meidät elävältä nielisivät, kun heidän vihansa syttyy meitä vastaan;
4: niin vedet upottaisivat meidät, virta tulvisi meidän sielumme ylitse;
5: niin tulvisivat kuohuvat vedet meidän sielumme ylitse.
6: Kiitetty olkoon Herra, joka ei antanut meitä heidän hammastensa raadeltaviksi.
7: Meidän sielumme pääsi kuin lintu pyydystäjäin paulasta: paula katkesi, ja me pääsimme pois.
8: Meidän apumme on Herran nimi, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg