Ps 66

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

1917
1: För sångmästaren; en sång, en psalm. Höjen jubel till Gud, alla länder;

2: lovsjungen hans namns ära, given honom ära och pris.
3: Sägen till Gud: Huru underbara äro icke dina gärningar! För din stora makts skull visa dina fiender dig underdånighet.
4: Alla länder skola tillbedja och lovsjunga dig; de skola lovsjunga ditt namn. Sela.
5: Kommen och sen vad Gud har gjort; underbara äro hans gärningar mot människors barn.
6: Han förvandlade havet till torrt land; till fots gingo de genom floden; då gladdes vi över honom.
7: Genom sin makt råder han evinnerligen, hans ögon giva akt på hedningarna; de gensträviga må icke förhäva sig. Sela.
8: Prisen, I folk, vår Gud, och låten hans lov ljuda högt;
9: ty han har beskärt liv åt vår själ och har icke låtit vår fot vackla.
10: Ty väl prövade de oss, o Gud, du luttrade oss, såsom silver luttras;
11: du förde oss in i fängelse, du lade en tung börda på vår rygg;
12: du lät människor fara fram över vårt huvud, vi måste gå genom eld och vatten. Men du har fört oss ut och vederkvickt oss.
13: Så kommer jag då till ditt hus med brännoffer, jag vill infria mina löften till dig,
14: dem till vilka mina läppar öppnade sig, och som min mun uttalade i min nöd.
15: Brännoffer av feta får vill jag frambära åt dig, med offerånga av vädurar; jag vill offra både tjurar och bockar. Sela.
16: Kommen och hören, så vill jag förtälja för eder, I alla som frukten Gud, vad han har gjort mot min själ.
17: Till honom ropade jag med min mun, och lovsång var redan på min tunga.
18: Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.
19: Men Gud har hört mig, han har aktat på mitt bönerop.
20: Lovad vare Gud, som icke har förkastat min bön eller vänt ifrån mig sin nåd!

 

KJV
1: ((To the chief Musician, A Song or Psalm.)) Make a joyful noise unto God, all ye lands:

2: Sing forth the honour of his name: make his praise glorious.
3: Say unto God, How terrible art thou in thy works! through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee.
4: All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee; they shall sing to thy name. Selah.
5: Come and see the works of God: he is terrible in his doing toward the children of men.
6: He turned the sea into dry land: they went through the flood on foot: there did we rejoice in him.
7: He ruleth by his power for ever; his eyes behold the nations: let not the rebellious exalt themselves. Selah.
8: O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard:
9: Which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved.
10: For thou, O God, hast proved us: thou hast tried us, as silver is tried.
11: Thou broughtest us into the net; thou laidst affliction upon our loins.
12: Thou hast caused men to ride over our heads; we went through fire and through water: but thou broughtest us out into a wealthy place.
13: I will go into thy house with burnt offerings: I will pay thee my vows,
14: Which my lips have uttered, and my mouth hath spoken, when I was in trouble.
15: I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings, with the incense of rams; I will offer bullocks with goats. Selah.
16: Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul.
17: I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.
18: If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me:
19: But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer.
20: Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; laulu, virsi. Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa,

2: veisatkaa hänen nimensä kunniaa, antakaa hänelle kunnia ja ylistys.
3: Sanokaa Jumalalle: "Kuinka peljättävät ovat sinun tekosi!" Sinun suuren voimasi tähden sinun vihollisesi matelevat sinun edessäsi.
4: Kaikki maa kumartakoon sinua ja veisatkoon sinun kiitostasi, veisatkoon sinun nimesi kiitosta. Sela.
5: Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä: hän on peljättävä teoissansa ihmisten lapsia kohtaan.
6: Meren hän muutti kuivaksi maaksi, jalkaisin käytiin virran poikki; silloin me iloitsimme hänestä.
7: Hän hallitsee voimallansa iankaikkisesti, hänen silmänsä vartioitsevat kansoja; niskoittelijat älkööt nostako päätänsä. Sela.
8: Kiittäkää, te kansat, meidän Jumalaamme, korkealle kaiuttakaa hänen ylistystänsä.
9: Hän antaa meidän sielullemme elämän eikä salli meidän jalkamme horjua.
10: Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä, niinkuin hopea sulatetaan.
11: Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme.
12: Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse, me jouduimme tuleen ja veteen. Mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen.
13: Minä tuon sinun huoneeseesi polttouhreja, täytän sinulle lupaukseni,
14: joihin minun huuleni avautuivat ja jotka minun suuni hädässäni lausui.
15: Lihavat polttouhrit minä sinulle uhraan ynnä oinasten uhrituoksun; minä uhraan sinulle härkiä ja kauriita. Sela.
16: Tulkaa, kuulkaa, niin minä kerron teille, kaikki te Jumalaa pelkääväiset, mitä hän on minun sielulleni tehnyt.
17: Häntä minä suullani huusin, ja ylistys tuli minun kielelleni.
18: Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi.
19: Mutta Jumala kuuli minua ja otti vaarin minun rukoukseni äänestä.
20: Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hyljännyt minun rukoustani eikä ottanut minulta pois armoansa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg