Ps 115

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

1917
1: Icke åt oss, HERRE, icke åt oss, utan åt ditt namn giv äran, för din nåds, för din sannings skull.

2: Varför skulle hedningarna få säga: "Var är nu deras Gud?"
3: Vår Gud är ju i himmelen; han kan göra allt vad han vill.
4: Men deras avgudar äro silver och guld, verk av människohänder.
5: De hava mun och tala icke, de hava ögon och se icke,
6: de hava öron och höra icke, de hava näsa och lukta icke.
7: Med sina händer taga de icke, med sina fötter gå de icke; de hava intet ljud i sin strupe.
8: De som hava gjort dem skola bliva dem lika, ja, alla som förtrösta på dem.
9: I av Israel, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.
10: I av Arons hus, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.
11: I som frukten HERREN, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.
12: HERREN har tänkt på oss, han skall välsigna, han skall välsigna Israels hus, han skall välsigna Arons hus,
13: han skall välsigna dem som frukta HERREN, de små såväl som de stora.
14: Ja, HERREN föröke eder, seder själva och edra barn.
15: Varen välsignade av HERREN, av honom som har gjort himmel och jord.
16: Himmelen är HERRENS himmel, och jorden har han givit åt människors barn.
17: De döda prisa icke HERREN, ingen som har farit ned i det tysta.
18: Men vi, vi skola lova HERREN från nu och till evig tid. Halleluja!

 

KJV
1: Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake.

2: Wherefore should the heathen say, Where is now their God?
3: But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.
4: Their idols are silver and gold, the work of men's hands.
5: They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:
6: They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:
7: They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.
8: They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.
9: O Israel, trust thou in the LORD: he is their help and their shield.
10: O house of Aaron, trust in the LORD: he is their help and their shield.
11: Ye that fear the LORD, trust in the LORD: he is their help and their shield.
12: The LORD hath been mindful of us: he will bless us; he will bless the house of Israel; he will bless the house of Aaron.
13: He will bless them that fear the LORD, both small and great.
14: The LORD shall increase you more and more, you and your children.
15: Ye are blessed of the LORD which made heaven and earth.
16: The heaven, even the heavens, are the LORD'S: but the earth hath he given to the children of men.
17: The dead praise not the LORD, neither any that go down into silence.
18: But we will bless the LORD from this time forth and for evermore. Praise the LORD.

 

PR33.38
1: Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia armosi ja totuutesi tähden.

2: Miksi pakanat saisivat sanoa: "Missä on heidän Jumalansa?"
3: Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee.
4: Mutta heidän epäjumalansa ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa.
5: Niillä on suu, mutta eivät ne puhu, niillä on silmät, mutta eivät näe.
6: Niillä on korvat, mutta eivät kuule, niillä on nenä, mutta eivät hajua tunne.
7: Niiden kädet eivät koske, niiden jalat eivät astu, ei tule ääntä niiden kurkusta.
8: Niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka turvaavat niihin.
9: Israel, turvaa Herraan - hän on heidän apunsa ja kilpensä.
10: Te, Aaronin suku, turvatkaa Herraan - hän on heidän apunsa ja kilpensä.
11: Te, Herraa pelkääväiset, turvatkaa Herraan - hän on heidän apunsa ja kilpensä.
12: Herra muistaa meitä ja siunaa, hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua,
13: hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin.
14: Herra lisätköön teitä, sekä teitä että teidän lapsianne.
15: Te olette Herran siunatut, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan.
16: Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille.
17: Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista.
18: Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja!
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg