Ps 118

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

1917
1: Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

2: Så säge Israel, ty hans nåd varar evinnerligen.
3: Så säge Arons hus, ty hans nåd varar evinnerligen.
4: Så säge de som frukta HERREN, ty hans nåd varar evinnerligen.
5: I mitt trångmål åkallade jag HERREN, och HERREN svarade mig och ställde mig på rymlig plats.
6: HERREN står mig bi, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?
7: HERREN står mig bi, han är min hjälpare, och jag skall få se med lust på dem som hata mig.
8: Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på människor.
9: Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på furstar.
10: Alla hedningar omringa mig, men i HERRENS namn skall jag förgöra dem.
11: De omringa mig, ja, de omringa mig, men i HERRENS namn skall jag förgöra dem.
12: De omringa mig såsom bin, men de slockna såsom eld i törne; i HERRENS namn skall jag förgöra dem.
13: Man stöter mig hårdeligen, för att jag skall falla, men HERREN hjälper mig.
14: HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.
15: Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: "HERRENS högra hand gör mäktiga ting.
16: HERRENS högra han upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting."
17: Jag skall icke dö, utan leva och förtälja HERRENS gärningar.
18: Väl tuktade mig HERREN, men han gav mig icke åt döden.
19: Öppnen för mig rättfärdighetens portar; jag vill gå in genom dem och tacka HERREN.
20: Detta är HERRENS port, de rättfärdiga skola gå in genom den.
21: Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning.
22: Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten.
23: Av HERREN har den blivit detta; underbart är det i våra ögon.
24: Detta är den dag som HERREN har gjort; låtom oss på den fröjdas och vara glada.
25: Ack HERRE, fräls! Ack HERRE, låt väl gå!
26: Välsignad vare han som kommer, i HERRENS namn. Vi välsigna eder från HERRENS hus.
27: HERREN är Gud, och han gav oss ljus. Ordnen eder i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn.
28: Du är min Gud, och jag vill tacka dig; min Gud, jag vill upphöja dig.
29: Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

 

KJV
1: O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.

2: Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.
3: Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.
4: Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.
5: I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.
6: The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
7: The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.
8: It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
9: It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.
10: All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.
11: They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.
12: They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.
13: Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.
14: The LORD is my strength and song, and is become my salvation.
15: The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.
16: The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.
17: I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
18: The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.
19: Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:
20: This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.
21: I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.
22: The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.
23: This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.
24: This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
25: Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.
26: Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.
27: God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.
28: Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.
29: O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.

 

PR33.38
1: Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

2: Näin sanokoon Israel; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
3: Näin sanokoon Aaronin suku; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
4: Näin sanokoot ne, jotka Herraa pelkäävät; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
5: Ahdistuksessani minä huusin Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan.
6: Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä voivat ihmiset minulle tehdä?
7: Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä saan ilolla katsella vihamiehiäni.
8: Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin.
9: Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ruhtinaihin.
10: Kaikki pakanat piirittivät minua - Herran nimessä minä lyön heidät maahan.
11: He piirittivät minua joka taholta - Herran nimessä minä lyön heidät maahan.
12: Niinkuin mehiläiset he minua piirittivät - he sammuvat kuin tuli orjantappuroissa. Herran nimessä minä lyön heidät maahan.
13: Sinä sysäsit minua kovasti, että kaatuisin, mutta Herra auttoi minua.
14: Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastajaksi.
15: Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.
16: Herran oikea käsi korottaa, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.
17: En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä.
18: Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut.
19: Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämään Herraa.
20: Tämä on Herran portti: vanhurskaat käyvät siitä sisälle.
21: Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi.
22: Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.
23: Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.
24: Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.
25: Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys!
26: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta.
27: Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti.
28: Sinä olet minun Jumalani, ja sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan.
29: Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg