Ps 6

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1917
1: För sångmästaren, med strängaspel, till Seminit; en psalm av David. (6:2) HERRE, straffa mig icke i din vrede, och tukta mig icke i din förtörnelse.

2: (6:3) Var mig nådig, HERRE, ty jag försmäktar; hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt.
3: (6:4) Ja, min själ är storligen förskräckt; ack HERRE, huru länge?
4: (6:5) Vänd åter, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull.
5: (6:6) Ty i döden tänker man icke på dig; vem tackar dig i dödsriket?
6: (6:7) Jag är så trött av suckande; var natt fuktar jag min säng och väter mitt läger med mina tårar.
7: (6:8) Av sorg är mitt öga förmörkat; det har åldrats för alla mina ovänners skull.
8: (6:9) Viken bort ifrån mig, alla I ogärningsmän; ty HERREN har hört min högljudda gråt.
9: (6:10) HERREN har hört min åkallan, min bön upptager HERREN.
10: (6:11) Alla mina fiender skola komma på skam och storligen förskräckas; de skola vika tillbaka och komma på skam med hast.

 

KJV
1: ((To the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, A Psalm of David.)) O LORD, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure.

2: Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed.
3: My soul is also sore vexed: but thou, O LORD, how long?
4: Return, O LORD, deliver my soul: oh save me for thy mercies' sake.
5: For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shall give thee thanks?
6: I am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears.
7: Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies.
8: Depart from me, all ye workers of iniquity; for the LORD hath heard the voice of my weeping.
9: The LORD hath heard my supplication; the LORD will receive my prayer.
10: Let all mine enemies be ashamed and sore vexed: let them return and be ashamed suddenly.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; matalassa äänialassa; Daavidin virsi.

2: Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessasi minua kurita.
3: Herra, armahda minua, sillä minä olen näännyksissä; paranna minut, Herra, sillä minun luuni ovat peljästyneet,
4: ja minun sieluni on kovin peljästynyt. Voi, Herra, kuinka kauan?
5: Käänny, Herra, vapahda minun sieluni, pelasta minut armosi tähden.
6: Sillä kuolemassa ei sinua muisteta; kuka ylistää sinua tuonelassa?
7: Minä olen uupunut huokaamisesta; joka yö minä itken vuoteeni vesille ja kastelen leposijani kyyneleilläni.
8: Minun silmäni ovat huienneet surusta, vanhenneet kaikkien vastustajaini tähden.
9: Väistykää minusta, kaikki väärintekijät, sillä Herra kuulee minun itkuni äänen.
10: Herra kuulee minun anomiseni, Herra ottaa minun rukoukseni vastaan. [6:11] Kaikki minun viholliseni joutuvat häpeään ja suuren pelon valtaan; äkisti he joutuvat häpeään, kääntyvät pois.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg