Ps 80

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

1917
1: För sångmästaren, efter "Liljor"; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (80:2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

2: (80:3) Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, och kom till vår frälsning.
3: (80:4) Gud, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.
4: (80:5) HERRE Gud Sebaot, huru länge skall du vredgas vid ditt folks bön?
5: (80:6) Du har låtit dem äta tårebröd och givit dem tårar att dricka i fullt mått.
6: (80:7) Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, och våra fiender bespotta oss.
7: (80:8) Gud Sebaot, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.
8: (80:9) Ett vinträd flyttade du från Egypten, du förjagade hedningarna och planterade det.
9: (80:10) Du röjde rum för det, och det slog rötter och uppfyllde landet.
10: (80:11) Bergen blevo betäckta av dess skugga och Guds cedrar av dess rankor;
11: (80:12) det utbredde sina revor ända till havet och sina telningar intill floden.
12: (80:13) Varför har du då brutit ned dess hägnad, så att alla vägfarande riva till sig därav?
13: (80:14) Vildsvinet från skogen frossar därpå, och djuren på marken äta därav.
14: (80:15) Gud Sebaot, vänd åter, skåda ned från himmelen och se härtill, och låt dig vårda om detta vinträd.
15: (80:16) Skydda trädet som din högra hand har planterat, och den son som du har fostrat åt dig.
16: (80:17) Det är förbränt av eld och kringhugget; för ditt ansiktes näpst förgås de.
17: (80:18) Håll din hand över din högra hands man, över den människoson som du har fostrat åt dig.
18: (80:19) Då skola vi icke vika ifrån dig; behåll oss vid liv, så skola vi åkalla ditt namn.
19: (80:20) HERRE Gud Sebaot, upprätta oss; låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.

 

KJV
1: ((To the chief Musician upon Shoshannimeduth, A Psalm of Asaph.)) Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.

2: Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
3: Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
4: O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
5: Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
6: Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
7: Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
8: Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
9: Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
10: The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
11: She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
12: Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
13: The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
14: Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
15: And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
16: It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
17: Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
18: So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
19: Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Liljat"; Aasafin todistus; virsi.

2: Kuuntele, Israelin paimen. Sinä, joka johdat Joosefia niinkuin lammaslaumaa, sinä, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, ilmesty kirkkaudessasi.
3: Efraimin, Benjaminin ja Manassen edessä herätä voimasi, tule meidän avuksemme.
4: Jumala, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme.
5: Herra, Jumala Sebaot, kuinka kauan sinä annat vihasi suitsuta, kun sinun kansasi rukoilee?
6: Sinä olet syöttänyt heille kyynelten leipää, olet juottanut heille maljoittain kyyneleitä;
7: olet pannut meidät riidaksi naapureillemme, meidän vihollisemme pilkkaavat meitä.
8: Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme.
9: Sinä siirsit viinipuun Egyptistä, sinä karkoitit pakanat ja istutit sen.
10: Sinä raivasit sille sijan, ja se juurtui ja täytti maan.
11: Se peitti vuoret varjollansa ja oksillansa Jumalan setrit.
12: Se levitti köynnöksensä mereen asti ja vesansa Eufrat-virtaan saakka.
13: Miksi sinä särjit aidan sen ympäriltä, niin että kaikki tienkulkijat sitä repivät?
14: Metsäkarju sitä jyrsii, ja kedon eläimet sitä syövät.
15: Jumala Sebaot, käänny takaisin, katso alas taivaasta ja näe; ota hoitaaksesi tämä viinipuu
16: ja suojaa se, minkä sinun oikea kätesi istutti, tämä taimi, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten.
17: Se on tulen polttama, se on karsittu. He hukkuvat sinun kasvojesi uhkauksesta.
18: Kätesi suojelkoon sinun oikean kätesi miestä, ihmislasta, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten.
19: Silloin me emme sinusta luovu. Suo meidän elää, niin me huudamme sinun nimeäsi avuksemme. [80:20] Herra, Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg