Ps 86

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1917
1: En bön av David. HERRE, böj till mig ditt öra och svara mig, ty jag är betryckt och fattig.

2: Bevara min själ, ty jag är from; du min Gud, fräls din tjänare, som förtröstar på dig.
3: Var mig nådig, o Herre, ty hela dagen ropar jag till dig.
4: Gläd din tjänares själ, ty till dig, Herre, upplyfter jag min själ.
5: Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.
6: Lyssna, HERRE, till mitt bedjande, och akta på mina böners ljud.
7: På min nöds dag åkallar jag dig, ty du skall svara mig.
8: Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och intet är såsom dina verk.
9: Hedningarna, som du har gjort, skola alla komma och tillbedja inför dig, Herre, och skola ära ditt namn.
10: Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud.
11: Visa mig, HERRE, din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.
12: Då vill jag tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och ära ditt namn evinnerligen;
13: ty din nåd är stor över mig, och du räddar min själ ur dödsrikets djup.
14: Gud, fräcka människor hava rest sig upp mot mig, och våldsverkarnas hop står efter mitt liv; de hava icke dig för ögonen.
15: Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, långmodig och stor i mildhet och trofasthet.
16: Vänd dig till mig och var mig nådig, giv åt din tjänare din makt, och fräls din tjänarinnas son.
17: Gör ett tecken med mig, så att det går mig väl; och må de som hata mig se med blygd att du, o HERRE, hjälper mig och tröstar mig.

 

KJV
1: ((A Prayer of David.)) Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.

2: Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
3: Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
4: Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
5: For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
6: Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
7: In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
8: Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
9: All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
10: For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
11: Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
12: I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
13: For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
14: O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
15: But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
16: O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
17: Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.

 

PR33.38
1: Daavidin rukous. Kallista, Herra, korvasi minun puoleeni ja vastaa minulle, sillä minä olen kurja ja köyhä.

2: Varjele minun sieluni, sillä minä olen hurskas; sinä, minun Jumalani, pelasta palvelijasi, joka sinuun turvaa.
3: Ole minulle armollinen, Herra, sillä sinua minä huudan kaiken päivää.
4: Ilahuta palvelijasi sielu, sillä sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sieluni.
5: Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat.
6: Ota, Herra, korviisi minun rukoukseni, tarkkaa minun anomiseni ääntä.
7: Hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan, sillä sinä vastaat minulle.
8: Ei ole sinun vertaistasi, Herra, jumalien joukossa, eikä ole vertaa sinun töillesi.
9: Kaikki kansat, jotka sinä tehnyt olet, tulevat ja kumartuvat sinun edessäsi, Herra, ja kunnioittavat sinun nimeäsi.
10: Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala.
11: Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin.
12: Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti;
13: sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan, sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan syvyydestä.
14: Jumala, julkeat ovat nousseet minua vastaan, väkivaltaisten joukko etsii minun henkeäni; eivät he pidä sinua silmäinsä edessä.
15: Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa.
16: Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, anna voimasi palvelijallesi, auta palvelijattaresi poikaa.
17: Tee merkki minulle, minun hyväkseni. Häpeäksensä minun vihaajani nähkööt, että sinä, Herra, minua autat ja lohdutat.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg