Ps 144

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1917
1: Av David. Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida;

2: min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig.
3: HERRE, vad är en människa, att du vill veta av henne, en människoson, att du tänker på honom?
4: En människa är lik en fläkt, hennes dagar såsom en försvinnande skugga.
5: HERRE, sänk din himmel och far ned, rör vid bergen, så att de ryka.
6: Låt ljungeldar ljunga och skingra dem, skjut dina pilar och förvirra dem.
7: Räck ut dina händer från höjden, fräls mig och rädda mig ur de stora vattnen, ur främlingarnas hand,
8: vilkas mun talar lögn och vilkas högra hand är en falskhetens hand.
9: Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära, till tiosträngad psaltare vill jag lovsjunga dig,
10: dig som giver seger åt konungarna, dig som frälste din tjänare David från det onda svärdet.
11: Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand, vilkas mun talar lögn, och vilkas högra hand är en falskhetens hand.
12: När våra söner stå i sin ungdom såsom högväxta plantor, våra döttrar lika hörnstoder, huggna såsom för palatser;
13: när våra visthus äro fulla och skänka förråd på förråd; när våra får öka sig tusenfalt, ja, tiotusenfalt på våra utmarker;
14: när våra oxar gå rikt lastade; när ingen rämna har brutits i muren och ingen nödgas draga ut såsom fånge, när intet klagorop höres på våra gator -
15: saligt är det folk som det så går; ja, saligt är det folk vars Gud HERREN är.

 

KJV
1: ((A Psalm of David.)) Blessed be the LORD my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight:

2: My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.
3: LORD, what is man, that thou takest knowledge of him! or the son of man, that thou makest account of him!
4: Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away.
5: Bow thy heavens, O LORD, and come down: touch the mountains, and they shall smoke.
6: Cast forth lightning, and scatter them: shoot out thine arrows, and destroy them.
7: Send thine hand from above; rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children;
8: Whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood.
9: I will sing a new song unto thee, O God: upon a psaltery and an instrument of ten strings will I sing praises unto thee.
10: It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword.
11: Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood:
12: That our sons may be as plants grown up in their youth; that our daughters may be as corner stones, polished after the similitude of a palace:
13: That our garners may be full, affording all manner of store: that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our streets:
14: That our oxen may be strong to labour; that there be no breaking in, nor going out; that there be no complaining in our streets.
15: Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the LORD.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi. Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni, joka opettaa minun käteni taistelemaan, minun sormeni sotimaan,

2: hän, joka antaa minulle armon; minun linnani, varustukseni ja pelastajani, minun kilpeni, jonka turviin minä pakenen, hän, joka laskee kansani minun valtani alle.
3: Herra, mikä on ihminen, että hänestä lukua pidät, mikä ihmislapsi, että häntä ajattelet!
4: Ihminen on kuin tuulen henkäys, hänen päivänsä niinkuin pakeneva varjo.
5: Herra, notkista taivaasi ja astu alas, kosketa vuoria, niin että ne suitsuavat.
6: Iske salamoita ja hajota heidät, lennätä nuolesi ja kauhistuta heidät.
7: Ojenna kätesi korkeudesta, tempaa ja pelasta minut suurista vesistä, muukalaisten kädestä,
8: joiden suu puhuu vilppiä ja joiden oikea käsi on valheen käsi!
9: Jumala, minä veisaan sinulle uuden virren, soitan sinulle kymmenkielisellä harpulla,
10: sinulle, joka annat kuninkaille voiton ja tempaat palvelijasi Daavidin turvaan pahalta miekalta.
11: Tempaa ja pelasta minut muukalaisten käsistä, joiden suu puhuu vilppiä ja joiden oikea käsi on valheen käsi.
12: Niin meidän poikamme ovat nuoruudessaan kuin korkealle kohoavat kasvit, tyttäremme kuin temppelin veistetyt kulmapatsaat;
13: meidän aittamme ovat täynnä, ja antavat kaikkinaista viljaa, meidän lampaamme lisääntyvät laitumillamme tuhansin ja kymmenin tuhansin;
14: meidän härkiemme kuormat ovat runsaat, ei ole aukkoa muurissa, ei ole pakolaista, ei kuulu valitushuutoa kaduillamme.
15: Autuas se kansa, jolle näin käy, autuas se kansa, jonka Jumala Herra on!
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg