Ps 8

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1917
1: För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David. (8:2) HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen!

2: (8:3) Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt, för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige.
3: (8:4) När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett,
4: (8:5) vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom.
5: (8:6) Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom.
6: (8:7) Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter:
7: (8:8) får och oxar, allasammans, så ock vildmarkens djur,
8: (8:9) fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar.
9: (8:10) HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden!

 

KJV
1: ((To the chief Musician upon Gittith, A Psalm of David.)) O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

2: Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
3: When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
4: What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
5: For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
6: Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
7: All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
8: The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
9: O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; veisataan kuin viininkorjuulaulu; Daavidin virsi.

2: Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse!
3: Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen.
4: Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut,
5: niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen?
6: Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal`olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella;
7: panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle:
8: lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet,
9: taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. [8:10] Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa!
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg