Ps 121

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1917
1: En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?

2: Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.
3: Icke skall han låta din fot vackla, icke slumrar han som bevarar dig!
4: Nej, han som bevarar Israel, han slumrar icke, han sover icke.
5: HERREN är den som bevarar dig, HERREN är ditt skygd på din högra sida.
6: Solen skall icke skada dig om dagen, ej heller månen om natten.
7: HERREN skall bevara dig för allt ont, han skall bevara din själ.
8: HERREN skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.

 

KJV
1: ((A Song of degrees.)) I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2: My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.
3: He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
4: Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.
5: The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.
6: The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
7: The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
8: The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

 

PR33.38
1: Matkalaulu. Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu?

2: Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.
3: Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku.
4: Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku.
5: Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi.
6: Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä.
7: Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi.
8: Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg