Ps 114

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1917
1: När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus ut ifrån folket med främmande tunga,

2: då vart Juda hans helgedom, Israel hans herradöme.
3: Havet såg det och flydde, Jordan vände tillbaka.
4: Bergen hoppade såsom vädurar, höjderna såsom lamm.
5: Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka?
6: I berg, varför hoppen I såsom vädurar, I höjder, såsom lamm?
7: För Herren må du väl bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte,
8: för honom som förvandlar klippan till en vattenrik sjö, hårda stenen till en vattenkälla.

 

KJV
1: When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language;

2: Judah was his sanctuary, and Israel his dominion.
3: The sea saw it, and fled: Jordan was driven back.
4: The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs.
5: What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back?
6: Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs?
7: Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob;
8: Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters.

 

PR33.38
1: Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta,

2: silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen valtakunnaksensa.
3: Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin.
4: Vuoret hyppivät niinkuin oinaat, kukkulat niinkuin lammasten karitsat.
5: Mikä sinun on, meri, kun pakenet, mikä sinun, Jordan, kun käännyt takaisin?
6: Te vuoret, miksi hypitte kuin oinaat, te kukkulat, kuin lammasten karitsat?
7: Vapise, maa, Herran kasvojen edessä, Jaakobin Jumalan kasvojen edessä,
8: joka muuttaa kallion vesilammikoksi, kovan kiven vesilähteeksi.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg