HV 1

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1917
1: Sångernas sång av Salomo.

2: Kyssar give han mig, kyssar av sin mun! Ty din kärlek är mer ljuv än vin.
3: Ljuv är doften av dina salvor, ja, en utgjuten salva är ditt namn; fördenskull hava tärnorna dig kär.
4: Drag mig med dig! Med hast vilja vi följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak; Vi vilja fröjdas och vara glada över dig, vi vilja prisa din kärlek högre än vin; med rätta har man dig kär.
5: Svart är jag, dock är jag täck, I Jerusalems döttrar, lik Kedars hyddor, lik Salomos tält.
6: Sen icke därpå att jag är så svart, att solen har bränt mig så. Min moders söner blevo vreda på mig och satte mig till vingårdsvakterska; min egen vingård kunde jag icke vakta.
7: "Säg mig, du som min själ har kär: Var för du din hjord i bet? Var låter du den vila om middagen? Må jag slippa att gå lik en vilsekommen kvinna vid dina vänners hjordar."
8: "Om du icke vet det, du skönaste bland kvinnor, så gå blott åstad i hjordens spår, och för dina killingar i bet vid herdarnas tält."
9: "Vid ett sto i Faraos spann förliknar jag dig, min älskade.
10: Dina kinder äro så täcka med sina kedjehängen, din hals med sina pärlerader.
11: Kedjehängen av guld vilja vi skaffa åt dig med silverkulor på."
12: "Medan konungen håller sin fest, sprider min nardus sin doft.
13: Min vän är för mig ett myrragömme, som jag bär i min barm.
14: Min vän är för mig en klase cyperblommor från En-Gedis vingårdar."
15: "Vad du är skön, min älskade! Vad du är skön! Dina ögon äro duvor."
16: "Vad du är skön, min vän! Ja, ljuvlig är du, och grönskande är vårt viloläger.
17: Bjälkarna i vår boning äro cedrar, och cypresser vår väggpanel."

 

KJV
1: The Song of Solomon, which is Solomon's.

2: Let him kiss me with the kisses of his mouth: for thy love is better than wine.
3: Because of the savour of thy good ointments thy name is as ointment poured forth, therefore do the virgins love thee.
4: Draw me, we will run after thee: the king hath brought me into his chambers: we will be glad and rejoice in thee, we will remember thy love more than wine: the upright love thee.
5: I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon.
6: Look not upon me, because I am black, because the sun hath looked upon me: my mother's children were angry with me; they made me the keeper of the vineyards; but mine own vineyard have I not kept.
7: Tell me, O thou whom my soul loveth, where thou feedest, where thou makest thy flock to rest at noon: for why should I be as one that turneth aside by the flocks of thy companions?
8: If thou know not, O thou fairest among women, go thy way forth by the footsteps of the flock, and feed thy kids beside the shepherds' tents.
9: I have compared thee, O my love, to a company of horses in Pharaoh's chariots.
10: Thy cheeks are comely with rows of jewels, thy neck with chains of gold.
11: We will make thee borders of gold with studs of silver.
12: While the king sitteth at his table, my spikenard sendeth forth the smell thereof.
13: A bundle of myrrh is my wellbeloved unto me; he shall lie all night betwixt my breasts.
14: My beloved is unto me as a cluster of camphire in the vineyards of Engedi.
15: Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes.
16: Behold, thou art fair, my beloved, yea, pleasant: also our bed is green.
17: The beams of our house are cedar, and our rafters of fir.

 

PR33.38
1: Salomon korkea veisu.

2: Hän suudelkoon minua suunsa suudelmilla. Sillä sinun rakkautesi on suloisempi kuin viini.
3: Suloinen on voiteittesi tuoksu, vuodatettu öljy on sinun nimesi; sentähden sinua nuoret naiset rakastavat.
4: Vedä minut mukaasi, rientäkäämme! Kuningas on tuonut minut kammioihinsa. Me riemuitsemme ja iloitsemme sinusta, me ylistämme sinun rakkauttasi enemmän kuin viiniä; syystä he sinua rakastavat.
5: "Minä olen musta, mutta ihana, te Jerusalemin tyttäret, kuin Keedarin teltat, kuin Salomon seinäverhot.
6: Älkää katsoko sitä, että minä olen musta, päivän paahtama. Äitini pojat vihastuivat minuun, panivat minut viinitarhain vartijaksi - omaa viinitarhaani en vartioinut."
7: "Sano minulle sinä, jota sieluni rakastaa, missä laumaasi paimennat, missä annat sen keskipäivällä levätä. Miksi minä hunnutettuna joutuisin sinun toveriesi laumain luo!"
8: "Jos et sitä tiedä, sinä naisista kaunein, käy lammasten jälkiä ja kaitse vohliasi paimenten telttapaikoilla."
9: "Tammaani, joka on faraon vaunujen edessä, sinut, armaani, vertaan.
10: Ihanat ovat sinun poskesi käätyinensä, kaulasi helminauhoinensa.
11: Me teemme sinulle kultakäädyt ynnä hopeasta niihin nastat."
12: "Kuninkaan istuessa pöydässään tuoksui minun nardukseni kaiken aikaa.
13: Rakkaani on minulle mirhakimppu, joka rintojeni välissä lepää.
14: Rakkaani on kooferkukka-terttu Een-Gedin viinitarhoista."
15: "Katso, kaunis sinä olet, armaani; katso, kaunis olet, silmäsi ovat kyyhkyläiset."
16: "Katso, kaunis sinä olet, rakkaani; kuinka suloinen, kuinka vihanta on vuoteemme!
17: Huoneittemme seininä ovat setripuut, kattonamme kypressit."
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg