Rilpedia:Användarregistrering

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Viktigt vid registrering på Rilpedia

Sammanfattning:

  1. Registrera ditt önskade användarnamn FIRST på Wikipedia! (om du inte redan har konto där, registrera dig här)
  2. Registrera exakt samma användarnamn på Rilpedia (registrera dig här).
  3. Registrera exakt samma användarnamn på Rilnet forums (registrera dig här).

Vänligen registrera dig här på Rilpedia med exakt samma (identiskt) användarnamn som du har på Wikipedia! (men använda gärna ett annat lösenord på Rilpedia).

Viktigt - Rilpedia reserverar alla Wikipediaanvändare rätten till deras användarnamn även här på Rilpedia. Anledningen till detta är att namn från Wikipediaanvändare finns i loggar och i artikelhistorik i originalartiklarna. Därför vill vi undvika sammanblandning mellan Rilpediaanvändare och Wikipediaanvändare.

Om sammanblandning uppstår, och en Wikipediaanvändare begär att få ha sitt användarnamn ifred, eller "skyddat", här på Rilpedia så kommer vi att tillmötesgå en sådan begäran. Detta betyder att om du orsakar en namnkonflikt (genom att inte använda ditt eget Wikipedia-användarnamn) så kommer vi att vara tvungen att radera ditt användarnamn för att frigöra det och återlämna det till den ursprungliga Wikipediaanvändaren! Därför, registrera här på Rilpedia endast användarnamn som du först har registrerat på Wikipedia!

Viktigt vid registrering på Rilnet forums

Rilnet forums diskuterar vi redaktionellt arbete och enskilda artiklars innehåll och utformning (Vi undviker på Rilpedia att använda de "inbyggda diskussionssidorna för att diskutera artiklar). Vänligen registrera ditt användarnamn på Rilnet forums med 'exakt samma användarnamn som du först registrerat på Rilpedia (se avsnittet ovan). Moderatorer kan aktivera endast sådana användarnamn som finns registrerade här på Rilpedia.

Registrering på Rilnet forums är alltså modererade. Detta betyder att moderatorer manuellt aktiverar ditt nya konto. Innan ditt nya användarnamn på Rilnet forums kan godkännas av moderatorerna måste exakt samma namn vara registrerat på Rilpedia (se log in/registrera-länk högst upp till höger).

Personliga verktyg