Ps 7

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1917
1: En sång av David, som han sjöng till HERREN för benjaminiten Kus' ords skull. (7:2) HERRE, min Gud, till dig tager jag min tillflykt; fräls mig från alla mina förföljare och rädda mig,

2: (7:3) så att de icke, såsom lejon, sönderslita min själ och rycka bort henne utan räddning.
3: (7:4) HERRE, min Gud, har jag gjort sådant, och är orätt i mina händer,
4: (7:5) har jag med ont vedergällt ned som höll frid med mig eller plundrat den som var min ovän utan sak,
5: (7:6) så förfölje fienden min själ och tage henne fatt och trampe mitt liv till jorden och lägge min ära i stoftet. Sela.
6: (7:7) Stå upp, HERRE, i din vrede, res dig mot mina ovänners raseri och vakna upp till min hjälp, du som har påbjudit dom.
7: (7:8) Må folkens församling omgiva dig, och må du över den vända åter till höjden.
8: (7:9) HERREN håller dom över folken; skaffa mig rätt, HERRE, efter min rättfärdighet och ostrafflighet.
9: (7:10) Låt de ogudaktigas ondska få en ände, men håll den rättfärdige vid makt; ty du, som prövar hjärtan och njurar, är en rättfärdig Gud.
10: (7:11) Min sköld är i Guds hand; han frälsar de rättsinniga.
11: (7:12) Gud är en rättfärdig domare och en Gud som dagligen vredgas.
12: (7:13) Om någon icke vill omvända sig, så vässer han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo;
13: (7:14) och han riktar mot honom dödande skott, sina pilar gör han brinnande.
14: (7:15) Se, denne är i födsloarbete med fördärv, han går havande med olycka, men han föder ett intet.
15: (7:16) Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav som han gräver.
16: (7:17) Den olycka han tänkte vålla vänder tillbaka på hans huvud, och över hans hjässa kommer hans ondska.
17: (7:18) Jag vill tacka HERREN efter hans rättfärdighet och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn.

 

KJV
1: ((Shiggaion of David, which he sang unto the LORD, concerning the words of Cush the Benjamite.)) O LORD my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:

2: Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.
3: O LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;
4: If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:)
5: Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah.
6: Arise, O LORD, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.
7: So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high.
8: The LORD shall judge the people: judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.
9: Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins.
10: My defence is of God, which saveth the upright in heart.
11: God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.
12: If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready.
13: He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.
14: Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.
15: He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.
16: His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate.
17: I will praise the LORD according to his righteousness: and will sing praise to the name of the LORD most high.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi, jonka hän veisasi Herralle benjaminilaisen Kuusin sanojen johdosta.

2: Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan; pelasta minut kaikista vainoojistani ja vapahda minut,
3: etteivät he raatelisi minua niinkuin leijona ja tempaisi pois - eikä pelastajaa olisi.
4: Herra, minun Jumalani, jos minä näin olen tehnyt, jos vääryys minun käsiäni tahraa,
5: jos olen tehnyt pahaa niille, jotka elivät rauhassa minun kanssani, tai jos olen ryöstänyt niiltä, jotka syyttä minua ahdistivat,
6: niin vainotkoon vihollinen minun henkeäni, saakoon minut kiinni ja polkekoon maahan minun elämäni ja painakoon minun kunniani tomuun. Sela.
7: Nouse, Herra, vihassasi. Kohoa minun vastustajaini raivoa vastaan ja heräjä avukseni sinä, joka sääsit tuomion.
8: Ympäröikööt sinua kansojen joukot, ja palaja heidän ylitsensä korkeuteen.
9: Herra tuomitsee kansat; auta minut oikeuteeni, Herra, minun vanhurskauteni ja viattomuuteni mukaan.
10: Loppukoon jumalattomain pahuus, ja vahvista vanhurskaita. Sillä sinä, joka tutkit sydämet ja munaskuut, olet vanhurskas Jumala.
11: Minun kilpenäni on Jumala; hän on oikeamielisten pelastaja.
12: Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä.
13: Jos kääntymystä ei tule, niin hän teroittaa miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää sillä;
14: hän valmistaa surma-aseet ja tekee nuolensa palaviksi.
15: Katso, tuo hautoo turmiota, kantaa tuhoa kohdussaan, mutta hän synnyttää pettymyksen.
16: Hän kaivoi haudan ja koversi sen, mutta itse hän kaatuu tekemäänsä kuoppaan.
17: Hänen turmionhankkeensa kääntyy hänen omaan päähänsä, ja hänen vääryytensä lankeaa hänen päälaelleen. [7:18] Minä kiitän Herraa hänen vanhurskaudestansa ja veisaan Herran, Korkeimman, nimen kiitosta.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg