Ps 62

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1917
1: För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (62:2) Allenast hos Gud söker min själ sin ro; från honom kommer min frälsning.

2: (62:3) Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall ej mycket vackla.
3: (62:4) Huru länge viljen I rasa mot denne man, samfällt slå honom ned, såsom vore han en lutande vägg, en sönderbräckt mur?
4: (62:5) De rådslå allenast om att stöta honom ned från hans höjd, de hava behag till lögn; med munnen välsigna de, men i sitt innersta förbanna de. Sela.
5: (62:6) Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp.
6: (62:7) Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall icke vackla.
7: (62:8) Hos Gud är min frälsning och min ära; min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.
8: (62:9) Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.
9: (62:10) Allenast ett intet äro människors barn, myndiga herrar fåfänglighet; i vågskålen äro de för lätta, mindre än intet äro de allasammans.
10: (62:11) Förliten eder icke på orätt vinning, sätten icke ett fåfängligt hopp till rov: om ock eder rikedom växer, så akten icke därpå.
11: (62:12) En gång har Gud sagt det, ja, två gånger har jag hört det, att hos Gud är makten;
12: (62:13) och hos dig, Herre, är nåd. Ty du vedergäller var och en efter hans gärningar.

 

KJV
1: ((To the chief Musician, to Jeduthun, A Psalm of David.)) Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.

2: He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.
3: How long will ye imagine mischief against a man? ye shall be slain all of you: as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence.
4: They only consult to cast him down from his excellency: they delight in lies: they bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah.
5: My soul, wait thou only upon God; for my expectation is from him.
6: He only is my rock and my salvation: he is my defence; I shall not be moved.
7: In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.
8: Trust in him at all times; ye people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. Selah.
9: Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie: to be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity.
10: Trust not in oppression, and become not vain in robbery: if riches increase, set not your heart upon them.
11: God hath spoken once; twice have I heard this; that power belongeth unto God.
12: Also unto thee, O Lord, belongeth mercy: for thou renderest to every man according to his work.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; Jedutunin tapaan; Daavidin virsi.

2: Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu.
3: Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä suuresti horju.
4: Kuinka kauan te yhtä miestä ahdistatte, hänet yhdessä surmataksenne, niinkuin hän olisi kaatuva seinä, niinkuin murrettu muuri?
5: He vain pitävät neuvoa, miten syöstä hänet korkeudestaan. He rakastavat valhetta, he siunaavat suullansa ja kiroavat sydämessänsä. Sela.
6: Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni.
7: Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä horju.
8: Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio, minun turvani on Jumala.
9: Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.
10: Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaa`assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys.
11: Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö.
12: Kerran on Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut: väkevyys on Jumalan. [62:13] Ja sinun, Herra, on armo; sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg