Ps 130

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1917
1: En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, HERRE.

2: Herre, hör min röst, låt dina öron akta på mina böners ljud.
3: Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?
4: Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.
5: Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.
6: Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen.
7: Hoppas på HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd, och mycken förlossning är hos honom.
8: Och han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar.

 

KJV
1: ((A Song of degrees.)) Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.

2: Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications.
3: If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?
4: But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.
5: I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word do I hope.
6: My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning: I say, more than they that watch for the morning.
7: Let Israel hope in the LORD: for with the LORD there is mercy, and with him is plenteous redemption.
8: And he shall redeem Israel from all his iniquities.

 

PR33.38
1: Matkalaulu. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.

2: Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
3: Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
4: Mutta sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että sinua peljättäisiin.
5: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanaansa.
6: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua.
7: Pane toivosi Herraan, Israel. Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä.
8: Ja hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg