Ps 97

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1917
1: HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de äro.

2: Moln och töcken omgiva honom, rättfärdighet och rätt äro hans trons fäste.
3: Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring.
4: Hans ljungeldar lysa upp jordens krets; jorden ser det och bävar.
5: Bergen smälta såsom vax för HERREN, för hela jordens Herre.
6: Himlarna förkunna hans rättfärdighet, och alla folk se hans ära.
7: Alla de skola komma på skam, som dyrka beläten, de som berömma sig av avgudar. Alla gudar skola tillbedja honom.
8: Sion hör det och gläder sig, och Juda döttrar fröjda sig för dina domars skull, HERRE.
9: Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar.
10: I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.
11: Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.
12: Glädjens, I rättfärdige, i HERREN, och prisen hans heliga namn.

 

KJV
1: The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.

2: Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
3: A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.
4: His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.
5: The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
6: The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.
7: Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
8: Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.
9: For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.
10: Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
11: Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.
12: Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.

 

PR33.38
1: Herra on kuningas! Riemuitkoon maa; iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä on.

2: Pilvi ja pimeys on hänen ympärillänsä, vanhurskaus ja oikeus on hänen valtaistuimensa perustus.
3: Tuli käy hänen edellänsä ja polttaa hänen vihollisensa, yltympäri.
4: Hänen salamansa valaisevat maanpiirin; maa näkee sen ja vapisee.
5: Vuoret sulavat niinkuin vaha Herran edessä, kaiken maan Herran edessä.
6: Taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, ja kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.
7: Kaikki kuvain kumartajat joutuvat häpeään, kaikki, jotka epäjumalista kerskaavat. Kumartakaa häntä, kaikki jumalat.
8: Siion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi, Herra.
9: Sillä sinä, Herra, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, ylitse kaikkien jumalain.
10: Te, jotka Herraa rakastatte, vihatkaa pahaa. Hän varjelee hurskasten sielut, jumalattomien kädestä hän heidät pelastaa.
11: Vanhurskaalle koittaa valkeus ja oikeamielisille ilo.
12: Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat; kiittäkää hänen pyhää nimeänsä.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg