Ps 3

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1917
1: En psalm av David, när han flydde för sin son Absalom. (3:2) HERRE, huru många äro icke mina ovänner! Ja, många resa sig upp mot mig.

2: (3:3) Många säga om mig: "Det finnes ingen frälsning för honom hos Gud."
3: (3:4) Men du, HERRE, är en sköld för mig; du är min ära och den som upplyfter mitt huvud.
4: (3:5) Jag höjer min röst och ropar till HERREN, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela.
5: (3:6) Jag lade mig och somnade in; jag har åter vaknat upp, ty HERREN uppehåller mig.
6: (3:7) Jag fruktar icke för skaror av många tusen, som lägra sig mot mig runt omkring.
7: (3:8) Stå upp, HERRE, fräls mig, min Gud; ty du slår alla mina fiender på kinden, du krossar de ogudaktigas tänder.
8: (3:9) Hos HERREN är frälsningen; över ditt folk komme din välsignelse. Sela.

 

KJV
1: ((A Psalm of David, when he fled from Absalom his son.)) LORD, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me.

2: Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Selah.
3: But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.
4: I cried unto the LORD with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.
5: I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me.
6: I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.
7: Arise, O LORD; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly.
8: Salvation belongeth unto the LORD: thy blessing is upon thy people. Selah.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi, hänen paetessaan poikaansa Absalomia.

2: Herra, kuinka paljon minulla on vihollisia, paljon niitä, jotka nousevat minua vastaan!
3: Monet sanovat minusta: "Ei ole hänellä pelastusta Jumalassa". Sela.
4: Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni, sinä olet minun kunniani, sinä kohotat minun pääni.
5: Ääneeni minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltansa. Sela.
6: Minä käyn levolle ja nukun; minä herään, sillä Herra minua tukee.
7: En pelkää kymmentuhantista joukkoa, joka asettuu yltympäri minua vastaan.
8: Nouse, Herra, pelasta minut, minun Jumalani! Sillä sinä lyöt poskelle kaikkia minun vihollisiani, sinä murskaat jumalattomain hampaat. [3:9] Herrassa on pelastus; sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi. Sela.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg