Ps 145

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

1917
1: En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen.

2: Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och evinnerligen.
3: Stor är HERREN och högtlovad, ja, hans storhet är outrannsaklig.
4: Det ena släktet prisar för det andra dina verk, de förkunna dina väldiga gärningar.
5: Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underfulla verk.
6: Man skall tala om dina fruktansvärda gärningars makt; dina storverk skall jag förtälja.
7: Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet.
8: Nådig och barmhärtig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.
9: HERREN är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk.
10: Alla dina verk, HERRE, skola tacka dig, och dina fromma skola lova dig.
11: De skola tala om ditt rikes ära, och din makt skola de förkunna.
12: Så skola de kungöra för människors barn dina väldiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet.
13: Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte.
14: HERREN uppehåller alla dem som äro på väg att falla, och han upprättar alla nedböjda.
15: Allas ögon vänta efter dig, och du giver dem deras mat i rätt tid.
16: Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd.
17: HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk.
18: HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt.
19: Han gör vad de gudfruktiga begära och hör deras rop och frälsar dem.
20: HERREN bevarar alla dem som älska honom, men alla ogudaktiga skall han förgöra.
21: Min mun skall uttala HERREN lov, och allt kött skall prisa hans heliga namn alltid och evinnerligen.

 

KJV
1: ((David's Psalm of praise.)) I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.

2: Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
3: Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
4: One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
5: I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
6: And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
7: They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
8: The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
9: The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
10: All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
11: They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
12: To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
13: Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
14: The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
15: The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
16: Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
17: The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
18: The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
19: He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
20: The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
21: My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.

 

PR33.38
1: Daavidin ylistysvirsi. Minä kunnioitan sinua, Jumalani, sinä kuningas, ja kiitän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti.

2: Joka päivä minä kiitän sinua ja ylistän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti.
3: Suuri on Herra ja sangen ylistettävä, ja hänen suuruutensa on tutkimaton.
4: Sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun tekojasi, ja he julistavat sinun voimallisia töitäsi.
5: Sinun valtasuuruutesi kirkkautta ja kunniaa ja sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon tutkistella.
6: Sinun peljättävien töittesi voimasta puhutaan, sinun suurista teoistasi minä kerron.
7: Julistettakoon sinun suuren hyvyytesi muistoa ja sinun vanhurskaudestasi riemuittakoon.
8: Herra on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa.
9: Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa.
10: Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät sinua.
11: He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta ja kertovat sinun voimastasi.
12: Niin he ilmoittavat ihmislapsille hänen voimalliset työnsä ja hänen valtakuntansa kirkkauden ja kunnian.
13: Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta, ja sinun herrautesi pysyy polvesta polveen.
14: Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alaspainetut hän nostaa.
15: Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan.
16: Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät.
17: Herra on vanhurskas kaikissa teissään ja armollinen kaikissa teoissaan.
18: Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat, kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat.
19: Hän tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä.
20: Herra varjelee kaikkia, jotka häntä rakastavat, mutta kaikki jumalattomat hän hukuttaa.
21: Minun suuni lausukoon Herran ylistystä, ja kaikki liha kiittäköön hänen pyhää nimeänsä, aina ja iankaikkisesti.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg