Ps 47

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1917
1: För sångmästaren; av Koras söner; en psalm. (47:2) Klappen i händerna, alla folk, höjen jubel till Gud med fröjderop.

2: (47:3) Ty HERREN är den Högste, fruktansvärd är han, en stor konung över hela jorden.
3: (47:4) Han tvingar folk under oss och folkslag under våra fötter.
4: (47:5) Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades, stolthet. Sela.
5: (47:6) Gud har farit upp under jubel, HERREN, under basuners ljud.
6: (47:7) Lovsjungen Gud, lovsjungen; lovsjungen vår konung, lovsjungen.
7: (47:8) Ty Gud är konung över hela jorden; lovsjungen honom med en sång.
8: (47:9) Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt sig på sin heliga tron.
9: (47:10) Folkens ypperste hava församlat sig till att bliva ett Abrahams Guds folk. Ty Gud tillhöra de som äro jordens sköldar; högt är han upphöjd.

 

KJV
1: ((To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah.)) O clap your hands, all ye people; shout unto God with the voice of triumph.

2: For the LORD most high is terrible; he is a great King over all the earth.
3: He shall subdue the people under us, and the nations under our feet.
4: He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob whom he loved. Selah.
5: God is gone up with a shout, the LORD with the sound of a trumpet.
6: Sing praises to God, sing praises: sing praises unto our King, sing praises.
7: For God is the King of all the earth: sing ye praises with understanding.
8: God reigneth over the heathen: God sitteth upon the throne of his holiness.
9: The princes of the people are gathered together, even the people of the God of Abraham: for the shields of the earth belong unto God: he is greatly exalted.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; koorahilaisten virsi.

2: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto.
3: Sillä Herra on korkein, peljättävä, kaiken maan suuri kuningas.
4: Hän kukistaa kansat meidän allemme ja kansakunnat jalkaimme alle.
5: Hän on valinnut meille perintömaamme, joka on Jaakobin, hänen rakkaansa, kunnia. Sela.
6: Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasunain pauhatessa.
7: Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa meidän kuninkaallemme, veisatkaa.
8: Sillä Jumala on kaiken maan kuningas. Veisatkaa hänelle virsi.
9: Jumala on kansojen kuningas, Jumala istuu pyhällä istuimellansa. [47:10] Kansojen päämiehet kokoontuvat Aabrahamin Jumalan kansaksi. Sillä maan kilvet ovat Jumalan; hän on ylen korkea.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg