Ps 56

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

1917
1: För sångmästaren, efter "Den stumma duvan i fjärran"; en sång av David, når filistéerna grepo honom i Gat. (56:2) Var mig nådig, o Gud, ty människor stå mig efter livet; beständigt tränga mig stridsmän.

2: (56:3) Mina förföljare stå mig beständigt efter livet; ja, de äro många, som i högmod strida mot mig.
3: (56:4) Men när fruktan kommer över mig, sätter jag min förtröstan på dig.
4: (56:5) Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord, på Gud förtröstar jag och skall icke frukta; vad kan det som är kött göra mig?
5: (56:6) Beständigt förbittra de livet för mig, alla deras tankar gå ut på att skada mig.
6: (56:7) De rota sig samman, de lägga försåt, de vakta på mina steg, ty de stå efter mitt liv.
7: (56:8) Skulle de räddas med all sin ondska? Nej, slå ned folken, Gud, i din vrede.
8: (56:9) Du har räknat min flykts dagar. Samla mina tårar i din lägel; de stå ju i din bok.
9: (56:10) Så måste då mina fiender vika tillbaka på den dag då jag ropar; det vet jag, att Gud står mig bi.
10: (56:11) Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord; med HERRENS hjälp skall jag få prisa hans ord.
11: (56:12) På Gud förtröstar jag och skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?
12: (56:13) Jag har löften att infria till dig, o Gud; jag vill betala dig lovoffer.
13: (56:14) Ty du har räddat min själ från döden, ja, mina fötter ifrån fall, så att jag kan vandra inför Gud i de levandes ljus.

 

KJV
1: ((To the chief Musician upon Jonathelemrechokim, Michtam of David, when the Philistines took him in Gath.)) Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.

2: Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.
3: What time I am afraid, I will trust in thee.
4: In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
5: Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.
6: They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.
7: Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.
8: Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?
9: When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
10: In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.
11: In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.
12: Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.
13: For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Mykkä kyyhkynen kaukaisessa maassa". Daavidin laulu, kun filistealaiset ottivat hänet kiinni Gatissa.

2: Jumala, ole minulle armollinen, sillä ihmiset minua polkevat, joka päivä he sotivat minua vastaan, ahdistavat minua.
3: Joka päivä minun vihamieheni minua polkevat; sillä paljon on niitä, jotka ylpeästi sotivat minua vastaan.
4: Mutta sinä päivänä, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun.
5: Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä liha minulle tekisi?
6: Joka päivä he vääntelevät minun sanojani, kaikki heidän ajatuksensa tarkoittavat minulle pahaa.
7: He ahdistavat, he väijyvät minua, he vakoilevat minun askeleitani, sillä he tavoittavat minun henkeäni.
8: Hekö pahuudessaan pelastuisivat? Syökse, Jumala, vihassasi kansat maahan.
9: Sinä olet lukenut minun pakolaispäiväni; pane leiliisi minun kyyneleeni, ovathan ne sinun kirjassasi.
10: Kerran väistyvät minun viholliseni, sinä päivänä, jona minä huudan; minä tiedän, että Jumala on minun puolellani.
11: Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Herraan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa.
12: Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä ihminen minulle tekisi?
13: Minulla on lupaus täytettävänä sinulle, Jumala; minä maksan sinulle kiitosuhrit. [56:14] Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä, eläväin valkeudessa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg