Ps 83

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

1917
1: En sång, en psalm av Asaf. (83:2) Gud, var icke så tyst, tig icke och var icke så stilla, o Gud.

2: (83:3) Ty se, dina fiender larma, och de som hata dig resa upp huvudet.
3: (83:4) Mot ditt folk förehava de listiga anslag och rådslå mot dem som du beskyddar.
4: (83:5) De säga: "Kom, låt oss utrota dem, så att de ej mer äro ett folk, och så att ingen mer tänker på Israels namn."
5: (83:6) Ty endräktigt rådslå dem med varandra, de sluta mot dig ett förbund:
6: (83:7) Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna,
7: (83:8) Gebal och Ammon och Amalek, filistéerna tillika med dem som bo i Tyrus;
8: (83:9) Assur har ock slutit sig till dem, han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela.
9: (83:10) Gör med dem såsom du gjorde med Midjan, såsom med Sisera och Jabin vid Kisons bäck,
10: (83:11) dem som förgjordes vid En-Dor och blevo till gödning åt marken.
11: (83:12) Låt det gå deras ädlingar såsom det gick Oreb och Seeb, och alla deras furstar såsom det gick Seba och Salmunna,
12: (83:13) eftersom de säga: "Guds ängder vilja vi intaga åt oss."
13: (83:14) Min Gud, låt dem bliva såsom virvlande löv, såsom strå för vinden.
14: (83:15) Lik en eld som förbränner skog och lik en låga som avsvedjar berg
15: (83:16) förfölje du dem med ditt oväder, och förskräcke du dem med din storm.
16: (83:17) Gör deras ansikten fulla med skam, så att de söka ditt namn, o HERRE.
17: (83:18) Ja, må de komma på skam och förskräckas till evig tid, må de få blygas och förgås.
18: (83:19) Och må de förnimma att du allena bär namnet "HERREN", den Högste över hela jorden.

 

KJV
1: ((A Song or Psalm of Asaph.)) Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.

2: For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
3: They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
4: They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
5: For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
6: The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
7: Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
8: Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
9: Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
10: Which perished at Endor: they became as dung for the earth.
11: Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
12: Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
13: O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
14: As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
15: So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
16: Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
17: Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
18: That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.

 

PR33.38
1: Laulu, Aasafin virsi.

2: Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa.
3: Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä.
4: Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan.
5: He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta".
6: Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan:
7: Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset,
8: Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat.
9: Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela.
10: Tee heille, niinkuin teit Midianille, niinkuin Siiseralle, niinkuin Jaabinille Kiison-joen rannalla.
11: Heidät tuhottiin Eendorissa, he joutuivat lannaksi maahan.
12: Anna heidän ylhäisillensä käydä, niinkuin kävi Oorebille ja Seebille, ja kaikille heidän ruhtinaillensa niinkuin Seballe ja Salmunnalle,
13: koska he sanovat: "Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot".
14: Jumalani, tee heidät lentäviksi lehdiksi, kuiviksi korsiksi tuulen viedä.
15: Niinkuin kulovalkea metsää polttaa, niinkuin liekit kärventävät vuoria,
16: niin aja sinä heitä rajuilmallasi ja kauhistuta heitä tuulispäälläsi.
17: Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra.
18: Joutukoot häpeään ja kauhistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja hukkukoot. [83:19] Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet Korkein kaikessa maassa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg