Ps 37

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

1917
1: Av David. Harmas icke över de onda, avundas icke dem som göra orätt.

2: Ty såsom gräs varda de snart avhuggna, och såsom gröna örter vissna de.
3: Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,
4: och hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.
5: Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det.
6: Han skall låta din rättfärdighet gå fram såsom ljuset och din rätt såsom middagens sken.
7: Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.
8: Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke; därmed gör du blott illa.
9: Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.
10: Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta.
11: Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.
12: Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter sina tänder samman mot honom;
13: men Herren ler åt honom, ty han ser att hans dag kommer.
14: De ogudaktiga draga ut svärdet och spänna sin båge, för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som vandra i redlighet.
15: Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, och deras bågar skola brista sönder.
16: Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora håvor.
17: Ty de ogudaktigas armar skola sönderbrytas; men HERREN uppehåller de rättfärdiga.
18: HERREN känner de frommas dagar, och deras arvedel skall bestå evinnerligen.
19: De skola icke komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skola de varda mättade.
20: Ty de ogudaktiga skola förgås; HERRENS fiender äro såsom ängarnas prakt: de försvinna såsom rök, ja, de försvinna.
21: Den ogudaktige lånar och kan icke betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.
22: Ty HERRENS välsignade skola besitta landet, men de som han förbannar skola varda utrotade.
23: Genom HERREN bliva en mans steg fasta, när han har behag till hans väg.
24: Om han faller, störtar han dock icke till marken, ty HERREN håller honom vid handen.
25: Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har icke sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd.
26: Han är alltid barmhärtig och villig att låna och hans barn äro till välsignelse.
27: Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.
28: Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.
29: De rättfärdiga skola besitta landet och bo däri evinnerligen.
30: Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är.
31: Hans Guds lag är i hans hjärta; hans steg vackla icke.
32: Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom,
33: men HERREN överlämnar honom icke i hans hand och fördömer honom icke, när han dömes.
34: Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.
35: Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat.
36: Men när man sedan gick där fram, se, då var han borta; jag sökte efter honom, men han fanns icke mer.
37: Giv akt på den ostrafflige, och se på den redlige, huru fridens man har en framtid.
38: Men överträdarna skola allasammans förgås, de ogudaktigas framtid varder avskuren.
39: Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.
40: HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.

 

KJV
1: ((A Psalm of David.)) Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity.

2: For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.
3: Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.
4: Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart.
5: Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass.
6: And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.
7: Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
8: Cease from anger, and forsake wrath: fret not thyself in any wise to do evil.
9: For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the earth.
10: For yet a little while, and the wicked shall not be: yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be.
11: But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.
12: The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth.
13: The Lord shall laugh at him: for he seeth that his day is coming.
14: The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation.
15: Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.
16: A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked.
17: For the arms of the wicked shall be broken: but the LORD upholdeth the righteous.
18: The LORD knoweth the days of the upright: and their inheritance shall be for ever.
19: They shall not be ashamed in the evil time: and in the days of famine they shall be satisfied.
20: But the wicked shall perish, and the enemies of the LORD shall be as the fat of lambs: they shall consume; into smoke shall they consume away.
21: The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.
22: For such as be blessed of him shall inherit the earth; and they that be cursed of him shall be cut off.
23: The steps of a good man are ordered by the LORD: and he delighteth in his way.
24: Though he fall, he shall not be utterly cast down: for the LORD upholdeth him with his hand.
25: I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread.
26: He is ever merciful, and lendeth; and his seed is blessed.
27: Depart from evil, and do good; and dwell for evermore.
28: For the LORD loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.
29: The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.
30: The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment.
31: The law of his God is in his heart; none of his steps shall slide.
32: The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him.
33: The LORD will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged.
34: Wait on the LORD, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when the wicked are cut off, thou shalt see it.
35: I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree.
36: Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could not be found.
37: Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.
38: But the transgressors shall be destroyed together: the end of the wicked shall be cut off.
39: But the salvation of the righteous is of the LORD: he is their strength in the time of trouble.
40: And the LORD shall help them, and deliver them: he shall deliver them from the wicked, and save them, because they trust in him.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä.

2: Sillä niinkuin heinä heidät pian niitetään pois, ja he lakastuvat niinkuin vihanta ruoho.
3: Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta;
4: silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa.
5: Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee.
6: Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niinkuin valkeuden ja sinun oikeutesi niinkuin keskipäivän.
7: Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo.
8: Herkeä vihasta ja heitä kiukku, älä kiivastu, se on vain pahaksi.
9: Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan.
10: Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole; kun hänen sijaansa katsot, on hän jo poissa.
11: Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.
12: Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa;
13: mutta Herra nauraa hänelle, sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan.
14: Jumalattomat paljastavat miekkansa ja jännittävät jousensa, kaataaksensa kurjan ja köyhän, teurastaaksensa ne, jotka ovat oikealla tiellä.
15: Mutta heidän miekkansa käy heidän omaan sydämeensä, ja heidän jousensa särkyvät.
16: Vanhurskaan vähä vara on parempi kuin monen jumalattoman tavarain paljous.
17: Sillä jumalattomain käsivarret särjetään, mutta Herra tukee vanhurskaita.
18: Herra tuntee nuhteettomain päivät, ja heidän perintönsä pysyy iankaikkisesti.
19: Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää.
20: Sillä jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset ovat kuin niittyjen koreus: he katoavat, katoavat niinkuin savu.
21: Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias.
22: Sillä hänen siunaamansa perivät maan, mutta hänen kiroamansa hävitetään.
23: Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa.
24: Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä.
25: Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hyljättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää.
26: Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi, ja hänen lapsensa ovat siunaukseksi.
27: Karta pahaa ja tee hyvää, niin sinä pysyt iankaikkisesti.
28: Sillä Herra rakastaa oikeutta eikä hylkää hurskaitansa; heidät varjellaan iankaikkisesti, mutta jumalattomain siemen hävitetään.
29: Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.
30: Vanhurskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja.
31: Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju.
32: Jumalaton väijyy vanhurskasta ja etsii häntä tappaaksensa.
33: Mutta Herra ei jätä häntä hänen käsiinsä eikä tuomitse häntä syylliseksi, kun hänen asiansa on oikeudessa.
34: Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut, ja sinä perit maan ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään.
35: Minä näin jumalattoman, väkivaltaisen, rehevänä kuin viheriöivä puu, juurtunut paikoilleen.
36: Mutta kun ohi kuljettiin, katso, ei häntä enää ollut; minä etsin häntä, vaan häntä ei löytynyt.
37: Ota nuhteettomasta vaari, katso rehellistä: rauhan miehellä on tulevaisuus,
38: mutta luopuneet hukkuvat kaikki, ja jumalattomain tulevaisuus leikataan pois.
39: Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta, hän on heidän linnansa ahdingon aikana.
40: Herra auttaa heitä ja vapahtaa heidät, vapahtaa jumalattomista ja pelastaa heidät; sillä he turvaavat häneen.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg