Ps 116

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

1917
1: Jag har HERREN kär, ty han hör min röst och mina böner.

2: Ja, han har böjt sitt öra till mig; i hela mitt liv skall jag åkalla honom.
3: Dödens band omvärvde mig, och dödsrikets ångest grep mig; jag kom i nöd och bedrövelse.
4: Men jag åkallade HERRENS namn: "Ack HERRE, rädda min själ."
5: HERREN är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig.
6: HERREN bevarar de enfaldiga; jag var i elände, och han frälste mig.
7: Vänd nu åter till din ro, min själ, ty HERREN har gjort väl mot dig.
8: Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot ifrån fall;
9: jag skall få vandra inför HERREN i de levandes land.
10: Jag tror, ty därför talar jag, jag som var storligen plågad,
11: jag som måste säga i min ångest: "Alla människor äro lögnaktiga."
12: Huru skall jag vedergälla HERREN alla hans välgärningar mot mig?
13: Jag vill taga frälsningens bägare och åkalla HERRENS namn.
14: Jag vill infria åt HERREN mina löften, ja, i hela hans folks åsyn.
15: Dyrt aktad i HERRENS ögon är hans frommas död.
16: Ack HERRE, jag är ju din tjänare, jag är din tjänare, din tjänarinnas son; du har lossat mina band.
17: Dig vill jag offra lovets offer, och HERRENS namn vill jag åkalla.
18: Jag vill infria åt HERREN mina löften, ja, i hela hans folks åsyn,
19: i gårdarna till HERRENS hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!

 

KJV
1: I love the LORD, because he hath heard my voice and my supplications.

2: Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long as I live.
3: The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow.
4: Then called I upon the name of the LORD; O LORD, I beseech thee, deliver my soul.
5: Gracious is the LORD, and righteous; yea, our God is merciful.
6: The LORD preserveth the simple: I was brought low, and he helped me.
7: Return unto thy rest, O my soul; for the LORD hath dealt bountifully with thee.
8: For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling.
9: I will walk before the LORD in the land of the living.
10: I believed, therefore have I spoken: I was greatly afflicted:
11: I said in my haste, All men are liars.
12: What shall I render unto the LORD for all his benefits toward me?
13: I will take the cup of salvation, and call upon the name of the LORD.
14: I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people.
15: Precious in the sight of the LORD is the death of his saints.
16: O LORD, truly I am thy servant; I am thy servant, and the son of thine handmaid: thou hast loosed my bonds.
17: I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the LORD.
18: I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people,
19: In the courts of the LORD'S house, in the midst of thee, O Jerusalem. Praise ye the LORD.

 

PR33.38
1: Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni;

2: sillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikani.
3: Kuoleman paulat piirittivät minut, tuonelan ahdistukset kohtasivat minua; minä jouduin hätään ja murheeseen.
4: Mutta minä huusin avukseni Herran nimeä: "Oi Herra, pelasta minun sieluni!"
5: Herra on armollinen ja vanhurskas, meidän Jumalamme on laupias.
6: Herra varjelee yksinkertaiset; minä olin viheliäinen, mutta hän auttoi minua.
7: Palaja, sieluni, takaisin lepoosi, sillä Herra on tehnyt sinulle hyvin.
8: Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni kuolemasta, minun silmäni kyynelistä, jalkani kompastumasta.
9: Minä saan vaeltaa Herran kasvojen edessä elävien maassa.
10: Minä uskon, sentähden minä puhun, minä, joka olin kovin vaivattu.
11: Minä sanoin hädässäni: "Kaikki ihmiset ovat valhettelijoita".
12: Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan?
13: Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran nimeä.
14: Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä.
15: Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema.
16: Oi Herra, minä olen sinun palvelijasi, sinun palvelijasi minä olen, sinun palvelijattaresi poika! Sinä päästit minun siteeni.
17: Sinulle minä uhraan kiitosuhrin ja huudan avukseni Herran nimeä.
18: Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä
19: Herran huoneen esikartanoissa, sinun keskelläsi, Jerusalem. Halleluja!
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg