Ps 85

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

1917
1: För sångmästaren; av Koras söner; en psalm. (85:2) HERRE, du var förr ditt land nådig, du upprättade åter Jakobs hus.

2: (85:3) Du förlät ditt folks missgärning, du överskylde all dess synd. Sela.
3: (85:4) Du lät all din förgrymmelse fara och vände dig ifrån din vredes glöd.
4: (85:5) Så vänd dig nu åter till oss, du vår frälsnings Gud, och upphör med din förtörnelse mot oss.
5: (85:6) Vill du då vredgas på oss evinnerligen och låta din vrede vara från släkte till släkte?
6: (85:7) Vill du icke åter giva oss liv, så att ditt folk får glädjas i dig?
7: (85:8) HERRE, låt oss se din nåd, och giv oss din frälsning.
8: (85:9) Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar: se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma; må de blott icke vända åter till dårskap.
9: (85:10) Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom, och så skall ära bo i vårt land.
10: (85:11) Godhet och trofasthet skola där mötas, rättfärdighet och frid kyssas;
11: (85:12) trofasthet skall växa upp ur jorden och rättfärdighet blicka ned från himmelen.
12: (85:13) HERREN skall giva oss vad gott är, och vårt land skall giva sin gröda.
13: (85:14) Rättfärdighet skall gå framför honom, den skall ock stadigt följa i hans spår.

 

KJV
1: ((To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah.)) LORD, thou hast been favourable unto thy land: thou hast brought back the captivity of Jacob.

2: Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. Selah.
3: Thou hast taken away all thy wrath: thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger.
4: Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease.
5: Wilt thou be angry with us for ever? wilt thou draw out thine anger to all generations?
6: Wilt thou not revive us again: that thy people may rejoice in thee?
7: Shew us thy mercy, O LORD, and grant us thy salvation.
8: I will hear what God the LORD will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints: but let them not turn again to folly.
9: Surely his salvation is nigh them that fear him; that glory may dwell in our land.
10: Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other.
11: Truth shall spring out of the earth; and righteousness shall look down from heaven.
12: Yea, the LORD shall give that which is good; and our land shall yield her increase.
13: Righteousness shall go before him; and shall set us in the way of his steps.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; koorahilaisten virsi.

2: Herra, ennen sinä olit suosiollinen maallesi, sinä käänsit Jaakobin kohtalon.
3: Sinä annoit anteeksi kansasi pahat teot ja peitit kaikki heidän syntinsä. Sela.
4: Sinä panit kaiken kiivastuksesi pois ja lauhduit vihasi hehkusta.
5: Käänny taas meidän puoleemme, sinä pelastuksemme Jumala, älä ole enää tuimistunut meihin.
6: Oletko ainiaaksi vihastunut meihin, pidätkö vihaa suvusta sukuun?
7: Etkö virvoita meitä eloon jälleen, että sinun kansasi iloitsisi sinussa?
8: Herra, suo meidän nähdä sinun armosi, anna apusi meille.
9: Minä tahdon kuulla, mitä Jumala, Herra, puhuu: hän puhuu rauhaa kansallensa, hurskaillensa; älkööt he kääntykö jälleen tyhmyyteen.
10: Totisesti, hänen apunsa on lähellä niitä, jotka häntä pelkäävät, ja niin meidän maassamme kunnia asuu.
11: Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa,
12: uskollisuus versoo maasta, ja vanhurskaus katsoo taivaasta.
13: Herra antaa meille kaikkea hyvää, ja meidän maamme antaa satonsa. [85:14] Vanhurskaus käy hänen edellänsä ja seuraa hänen askeltensa jälkiä.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg