Ps 147

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

1917
1: Halleluja! Ja, det är gott att lovsjunga vår Gud, ja, det är ljuvligt; lovsång höves oss.

2: HERREN är den som bygger upp Jerusalem, Israels fördrivna samlar han tillhopa.
3: Han helar dem som hava förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han.
4: Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn.
5: Vår Herre är stor och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns.
6: HERREN uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden.
7: Höjen sång till HERREN med tacksägelse, lovsjungen vår Gud till harpa,
8: honom som betäcker himmelen med moln, honom som bereder regn åt jorden, honom som låter gräs skjuta upp på bergen,
9: honom som giver föda åt djuren, åt korpens ungar som ropa.
10: Han har icke sin lust i hästens styrka, hans behag står ej till mannens snabbhet.
11: HERRENS behag står till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd.
12: Jerusalem, prisa HERREN; Sion, lova din Gud.
13: Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta; han har välsignat dina barn i dig.
14: Han skaffar dina gränser frid, han mättar dig med bästa vete.
15: Han låter sitt tal gå ut till jorden, hans ord löper åstad med hast.
16: Han låter snö falla såsom ull, rimfrost strör han ut såsom aska.
17: Han kastar sitt hagel såsom smulor; vem kan bestå för hans frost?
18: Åter sänder han sitt ord, då smälter det frusna; sin vind låter han blåsa, då strömmar vatten.
19: Han har förkunnat för Jakob sitt ord, för Israel sina stadgar och rätter.
20: Så har han icke gjort för något hednafolk; och hans rätter, dem känna de icke. Halleluja!

 

KJV
1: Praise ye the LORD: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely.

2: The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.
3: He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
4: He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.
5: Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite.
6: The LORD lifteth up the meek: he casteth the wicked down to the ground.
7: Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our God:
8: Who covereth the heaven with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains.
9: He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry.
10: He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man.
11: The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.
12: Praise the LORD, O Jerusalem; praise thy God, O Zion.
13: For he hath strengthened the bars of thy gates; he hath blessed thy children within thee.
14: He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat.
15: He sendeth forth his commandment upon earth: his word runneth very swiftly.
16: He giveth snow like wool: he scattereth the hoarfrost like ashes.
17: He casteth forth his ice like morsels: who can stand before his cold?
18: He sendeth out his word, and melteth them: he causeth his wind to blow, and the waters flow.
19: He sheweth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel.
20: He hath not dealt so with any nation: and as for his judgments, they have not known them. Praise ye the LORD.

 

PR33.38
1: Halleluja! Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. Se on suloista; ylistäminen on soveliasta.

2: Herra rakentaa Jerusalemin, hän kokoaa Israelin karkoitetut.
3: Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa.
4: Hän on määrännyt tähtien luvun, hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä.
5: Meidän Herramme on suuri, suuri voimassansa, hänen ymmärryksensä on mittaamaton.
6: Herra pitää pystyssä nöyrät, mutta jumalattomat hän painaa maahan.
7: Veisatkaa Herralle kiitosvirsi, soittakaa kanteleilla kiitosta meidän Jumalallemme.
8: Hän peittää pilvillä taivaan ja valmistaa sateen maalle; hän kasvattaa ruohon vuorille
9: ja antaa ruuan eläimille, kaarneen pojillekin, kun ne huutavat.
10: Ei kelpaa hänelle hevosen voima, ei hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen:
11: Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa.
12: Kiitä Herraa, Jerusalem. Ylistä Jumalaasi, Siion.
13: Sillä hän tekee lujiksi sinun porttiesi salvat; hän siunaa sinun lapsesi sinun keskelläsi.
14: Hän hankkii rauhan sinun rajojesi sisälle, ravitsee sinut parhaalla nisulla.
15: Hän lähettää sanansa maahan, nopeasti kiitää hänen käskynsä.
16: Hän antaa sataa lunta niinkuin villaa ja sirottaa härmää niinkuin tuhkaa.
17: Hän viskaa rakeitansa niinkuin leivänmuruja; kuka voi kestää hänen pakkastansa?
18: Hän lähettää sanansa ja sulattaa rakeet; hän panee tuulensa puhaltamaan, ja vedet virtaavat.
19: Hän ilmoittaa sanansa Jaakobille, käskynsä ja oikeutensa Israelille.
20: Niin hän ei ole tehnyt yhdellekään pakanakansalle, ja hänen oikeuksiansa ne eivät tunne. Halleluja!
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg