Ps 54

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1917
1: För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David, (54:2) när sifiterna kommo och sade till Saul: "David håller sig nu gömd hos oss." (54:3) Gud, fräls mig genom ditt namn, och skaffa mig rätt genom din makt.

2: (54:4) Gud, hör min bön, lyssna till min muns tal.
3: (54:5) Ty främlingar resa sig upp mot mig, och våldsverkare stå efter mitt liv; de hava icke Gud för ögonen. Sela.
4: (54:6) Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ.
5: (54:7) Må det onda falla tillbaka på mina förföljare, förgör dem, du som är trofast.
6: (54:8) Då skall jag offra åt dig med villigt hjärta; jag skall prisa ditt namn, o HERRE, ty det är gott.
7: (54:9) Ja, ur all nöd räddar det mig, och mitt öga får se med lust på mina fiender.

 

KJV
1: ((To the chief Musician on Neginoth, Maschil, A Psalm of David, when the Ziphims came and said to Saul, Doth not David hide himself with us?)) Save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength.

2: Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth.
3: For strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul: they have not set God before them. Selah.
4: Behold, God is mine helper: the Lord is with them that uphold my soul.
5: He shall reward evil unto mine enemies: cut them off in thy truth.
6: I will freely sacrifice unto thee: I will praise thy name, O LORD; for it is good.
7: For he hath delivered me out of all trouble: and mine eye hath seen his desire upon mine enemies.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; Daavidin mietevirsi,

2: kun siifiläiset tulivat ja sanoivat Saulille: "Daavid piileskelee meidän luonamme".
3: Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, aja minun asiani väkevyydelläsi.
4: Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun suuni sanat.
5: Sillä muukalaiset nousevat minua vastaan, ja väkivaltaiset väijyvät minun henkeäni, eivät he pidä Jumalaa silmäinsä edessä. Sela.
6: Katso, Jumala on minun auttajani, Herra on minun sieluni tuki.
7: Kohdatkoon paha minun vihamiehiäni, hävitä heidät uskollisuudessasi. [54:8] Niin minä alttiisti sinulle uhraan, minä ylistän sinun nimeäsi, Herra, sillä se on hyvä. [54:9] Sillä hän pelastaa minut kaikesta hädästä, ja minun silmäni saa mielikseen katsella vihollisiani.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg