Ps 67

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1917
1: För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång. (67:2) Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela,

2: (67:3) för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning.
3: (67:4) Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.
4: (67:5) Folkslagen glädje sig och juble, ty du dömer folken rätt, och du leder folkslagen på jorden. Sela.
5: (67:6) Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.
6: (67:7) Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud, välsigne oss.
7: (67:8) Gud välsigne oss, och alla jordens ändar frukte honom.

 

KJV
1: ((To the chief Musician on Neginoth, A Psalm or Song.)) God be merciful unto us, and bless us; and cause his face to shine upon us; Selah.

2: That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations.
3: Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.
4: O let the nations be glad and sing for joy: for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah.
5: Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.
6: Then shall the earth yield her increase; and God, even our own God, shall bless us.
7: God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi, laulu.

2: Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, - Sela -
3: että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi.
4: Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
5: Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sela.
6: Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
7: Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme. [67:8] Siunatkoon meitä Jumala, ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg