Ps 135

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

1917
1: Halleluja! Loven HERRENS namn, loven det, i HERRENS tjänare,

2: I som stån i HERRENS hus, i gårdarna till vår Guds hus.
3: Loven HERREN, ty HERREN är god, lovsjungen hans namn, ty det är ljuvligt.
4: Se, HERREN har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom.
5: Ty jag vet att HERREN är stor, att vår Herre är förmer än alla gudar.
6: HERREN kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup;
7: han som låter regnskyar stiga upp från jordens ända, han som låter ljungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum;
8: han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap;
9: han som sände tecken och under över dig, Egypten, över Farao och alla hans tjänare;
10: han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar:
11: Sihon, amoréernas konung, och Og, konungen i Basan, med alla Kanaans riken,
12: och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel.
13: HERRE, ditt namn varar evinnerligen, HERRE, din åminnelse från släkte till släkte.
14: Ty HERREN skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig.
15: Hedningarnas avgudar äro silver och guld, verk av människohänder.
16: De hava mun och tala icke, de hava ögon och se icke,
17: de hava öron och lyssna icke till, och ingen ande är i deras mun.
18: De som hava gjort dem skola bliva dem lika, ja, alla som förtrösta på dem.
19: I av Israels hus, loven HERREN; I av Arons hus, loven HERREN;
20: I av Levis hus, loven HERREN; I som frukten HERREN, loven HERREN.
21: Lovad vare HERREN från Sion, han som bor i Jerusalem! Halleluja!

 

KJV
1: Praise ye the LORD. Praise ye the name of the LORD; praise him, O ye servants of the LORD.

2: Ye that stand in the house of the LORD, in the courts of the house of our God,
3: Praise the LORD; for the LORD is good: sing praises unto his name; for it is pleasant.
4: For the LORD hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure.
5: For I know that the LORD is great, and that our Lord is above all gods.
6: Whatsoever the LORD pleased, that did he in heaven, and in earth, in the seas, and all deep places.
7: He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.
8: Who smote the firstborn of Egypt, both of man and beast.
9: Who sent tokens and wonders into the midst of thee, O Egypt, upon Pharaoh, and upon all his servants.
10: Who smote great nations, and slew mighty kings;
11: Sihon king of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan:
12: And gave their land for an heritage, an heritage unto Israel his people.
13: Thy name, O LORD, endureth for ever; and thy memorial, O LORD, throughout all generations.
14: For the LORD will judge his people, and he will repent himself concerning his servants.
15: The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hands.
16: They have mouths, but they speak not; eyes have they, but they see not;
17: They have ears, but they hear not; neither is there any breath in their mouths.
18: They that make them are like unto them: so is every one that trusteth in them.
19: Bless the LORD, O house of Israel: bless the LORD, O house of Aaron:
20: Bless the LORD, O house of Levi: ye that fear the LORD, bless the LORD.
21: Blessed be the LORD out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the LORD.

 

PR33.38
1: Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä. Ylistäkää, te Herran palvelijat,

2: jotka seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme huoneen esikartanoissa.
3: Ylistäkää Herraa, sillä Herra on hyvä, veisatkaa kiitosta hänen nimellensä, sillä se on suloinen.
4: Sillä Herra on valinnut Jaakobin omaksensa, Israelin omaisuudeksensa.
5: Sillä minä tiedän, että Herra on suuri, ja meidän Herramme korkeampi kaikkia jumalia.
6: Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä taivaassa että maassa, merissä ja kaikissa syvyyksissä;
7: hän, joka nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja sateen ja tuopi tuulen sen säilytyspaikoista;
8: hän, joka surmasi Egyptin esikoiset, niin ihmisten kuin eläinten;
9: hän, joka lähetti tunnusteot ja ihmeet sinun keskellesi, Egypti, faraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa vastaan;
10: hän, joka kukisti suuret kansat ja tuotti surman väkeville kuninkaille,
11: Siihonille, amorilaisten kuninkaalle, ja Oogille, Baasanin kuninkaalle, ja kaikille Kanaanin valtakunnille
12: ja antoi heidän maansa perintöosaksi, perintöosaksi kansallensa Israelille.
13: Herra, sinun nimesi pysyy iankaikkisesti, Herra, sinun muistosi polvesta polveen.
14: Sillä Herra hankkii oikeuden kansalleen ja armahtaa palvelijoitansa.
15: Pakanain epäjumalat ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa.
16: Niillä on suu, mutta eivät ne puhu, niillä on silmät, mutta eivät näe,
17: niillä on korvat, mutta eivät kuule, eikä niillä ole henkeä suussansa.
18: Niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka niihin turvaavat.
19: Te, Israelin suku, kiittäkää Herraa, te, Aaronin suku, kiittäkää Herraa.
20: Te, Leevin suku, kiittäkää Herraa, te, Herraa pelkääväiset, kiittäkää Herraa.
21: Kohotkoon Herralle kiitos Siionista, hänelle, joka Jerusalemissa asuu. Halleluja!
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg