Ps 75

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1917
1: För sångmästaren; "Fördärva icke"; en psalm, en sång av Asaf. (75:2) Vi tacka dig, o Gud, vi tacka dig. Ditt namn är oss nära; man förtäljer dina under.

2: (75:3) "Om jag än bidar min tid, så dömer jag dock rätt.
3: (75:4) Om än jorden är i upplösning med alla som bo därpå, så håller dock jag dess pelare stadiga." Sela.
4: (75:5) Jag säger till de övermodiga: "Varen icke övermodiga", och till de ogudaktiga: "Upphöjen ej hornet."
5: (75:6) Ja, upphöjen icke så högt edert horn, talen ej så hårdnackat vad fräckt är.
6: (75:7) Ty icke från öster eller väster, ej heller från bergsöknen kommer hjälpen;
7: (75:8) nej, Gud är den som dömer; den ene ödmjukar han, den andre upphöjer han.
8: (75:9) Ty en kalk är i HERRENS hand, den skummar av vin och är full av tillblandad dryck, och han skänker i därav; sannerligen, alla ogudaktiga på jorden måste dricka dess drägg i botten.
9: (75:10) Men jag skall förkunna det evinnerligen, jag skall lovsjunga Jakobs Gud.
10: (75:11) Och de ogudaktigas alla horn skall jag få hugga av; men den rättfärdiges horn skola varda upphöjda.

 

KJV
1: ((To the chief Musician, Altaschith, A Psalm or Song of Asaph.)) Unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks: for that thy name is near thy wondrous works declare.

2: When I shall receive the congregation I will judge uprightly.
3: The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bear up the pillars of it. Selah.
4: I said unto the fools, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift not up the horn:
5: Lift not up your horn on high: speak not with a stiff neck.
6: For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south.
7: But God is the judge: he putteth down one, and setteth up another.
8: For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture; and he poureth out of the same: but the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them.
9: But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.
10: All the horns of the wicked also will I cut off; but the horns of the righteous shall be exalted.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Älä turmele"; virsi; Aasafin laulu.

2: Me kiitämme sinua, Jumala, me kiitämme sinua; lähellä on sinun nimesi, sinun ihmeitäsi kerrotaan.
3: "Vaikka minä valitsenkin ajan, minä tuomitsen oikein.
4: Vaikka maa kaikkine asukkaineen menehtyy pelkoon, pidän minä pystyssä sen patsaat." Sela.
5: "Ylvästelijöille minä sanon: älkää ylvästelkö, ja jumalattomille: älkää sarvea nostako.
6: Älkää nostako sarveanne korkealle, älkää puhuko niskoitellen, julkeasti."
7: Ei tule apua idästä, ei lännestä, ei vuorisesta erämaasta,
8: vaan Jumala on se, joka tuomitsee: yhden hän alentaa, toisen ylentää.
9: Sillä Herran kädessä on malja, joka vaahtoaa täynnänsä höystettyä viiniä, ja siitä hän kaataa; kaikkien maan jumalattomien täytyy se juoda, särpiä pohjasakkaa myöten.
10: Mutta minä julistan iäti, veisaan kiitosta Jaakobin Jumalalle. [75:11] Ja kaikki jumalattomien sarvet minä katkaisen; korkealle kohoavat vanhurskaan sarvet.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg