Ps 64

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1917
1: För sångmästaren; en psalm av David. (64:2) Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig.

2: (64:3) Fördölj mig för de ondas hemliga råd, för ogärningsmännens larmande hop;
3: (64:4) ty de vässa sina tungor likasom svärd, med bittra ord lägga de an såsom med pilar,
4: (64:5) för att i lönndom skjuta den ostrafflige; plötsligt skjuta de på honom, utan försyn.
5: (64:6) De befästa sig i sitt onda uppsåt, de orda om huru de skola lägga ut snaror; de säga: "Vem skulle se oss?"
6: (64:7) De tänka ut onda anslag: "Nu äro vi redo med det råd vi hava uttänkt!" Ja, djupa äro männens tankar och hjärtan.
7: (64:8) Då skjuter Gud dem; plötsligt sårar dem hans pil.
8: (64:9) De bringas på fall och få straff för sina tungors skull; var och en som ser dem rister huvudet.
9: (64:10) Och alla människor varda förskräckta; de förkunna vad Gud har gjort och förstå hans verk.
10: (64:11) Den rättfärdige skall glädja sig i HERREN och taga sin tillflykt till honom, och alla rättsinniga skola berömma sig.

 

KJV
1: ((To the chief Musician, A Psalm of David.)) Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.

2: Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:
3: Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:
4: That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.
5: They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?
6: They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.
7: But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.
8: So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.
9: And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.
10: The righteous shall be glad in the LORD, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi.

2: Kuule, Jumala, minun ääneni, kun minä valitan, varjele minun elämäni vihollisen pelosta.
3: Kätke minut pahain seuralta, väärintekijäin riehuvalta joukolta,
4: jotka hiovat kielensä kuin miekan, jännittävät jousensa, nuolinaan karvaat sanat,
5: salaa ampuaksensa nuhteettoman. He ampuvat häntä äkisti eivätkä kavahda.
6: He pysyvät lujina pahoissa aikeissaan, he kehuvat, kuinka he virittävät pauloja, he sanovat: "Kuka ne näkee?"
7: He miettivät vääryyksiä: "Meillä on juoni valmiiksi mietittynä". Syvä on miehen sisu ja sydän.
8: Mutta Jumala ampuu heidät nuolella, äkisti kohtaavat heitä iskut.
9: He joutuvat kompastukseen, heidän oma kielensä langettaa heidät; kaikki, jotka heidät näkevät, nyökyttävät ilkkuen päätään.
10: Ja kaikki ihmiset peljästyvät; he julistavat Jumalan töitä ja ottavat vaarin hänen teoistansa. [64:11] Vanhurskas iloitsee Herrassa ja turvaa häneen, ja kaikki oikeamieliset kerskaavat.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg