Ps 136

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

1917
1: Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

2: Tacken gudarnas Gud, ty hans nåd varar evinnerligen.
3: Tacken herrarnas HERRE, ty hans nåd varar evinnerligen;
4: honom som allena gör stora under, ty hans nåd varar evinnerligen;
5: honom som har gjort himmelen med förstånd, ty hans nåd varar evinnerligen;
6: honom som har utbrett jorden över vattnen, ty hans nåd varar evinnerligen;
7: honom som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar evinnerligen:
8: solen till att råda över dagen, ty hans nåd varar evinnerligen,
9: månen och stjärnorna till att råda över natten, ty hans nåd varar evinnerligen;
10: honom som slog Egypten i dess förstfödda, ty hans nåd varar evinnerligen,
11: och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar evinnerligen,
12: med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar evinnerligen;
13: honom som delade Röda havet itu, ty hans nåd varar evinnerligen,
14: och lät Israel gå mitt därigenom, ty hans nåd varar evinnerligen,
15: och kringströdde Farao och hans här i Röda havet, ty hans nåd varar evinnerligen;
16: honom som förde sitt folk genom öknen, ty hans nåd varar evinnerligen,
17: honom som slog stora konungar, ty hans nåd varar evinnerligen,
18: och dräpte väldiga konungar, ty hans nåd varar evinnerligen:
19: Sihon, amoréernas konung, ty hans nåd varar evinnerligen,
20: och Og, konungen i Basan, ty hans nåd varar evinnerligen;
21: och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar evinnerligen,
22: till arvedel åt sin tjänare Israel, ty hans nåd varar evinnerligen;
23: honom som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar evinnerligen,
24: och som ryckte oss ur våra ovänners våld, ty hans nåd varar evinnerligen;
25: honom som giver mat åt allt levande, ty hans nåd varar evinnerligen.
26: Tacken himmelens Gud, ty hans nåd varar evinnerligen.

 

KJV
1: O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.

2: O give thanks unto the God of gods: for his mercy endureth for ever.
3: O give thanks to the Lord of lords: for his mercy endureth for ever.
4: To him who alone doeth great wonders: for his mercy endureth for ever.
5: To him that by wisdom made the heavens: for his mercy endureth for ever.
6: To him that stretched out the earth above the waters: for his mercy endureth for ever.
7: To him that made great lights: for his mercy endureth for ever:
8: The sun to rule by day: for his mercy endureth for ever:
9: The moon and stars to rule by night: for his mercy endureth for ever.
10: To him that smote Egypt in their firstborn: for his mercy endureth for ever:
11: And brought out Israel from among them: for his mercy endureth for ever:
12: With a strong hand, and with a stretched out arm: for his mercy endureth for ever.
13: To him which divided the Red sea into parts: for his mercy endureth for ever:
14: And made Israel to pass through the midst of it: for his mercy endureth for ever:
15: But overthrew Pharaoh and his host in the Red sea: for his mercy endureth for ever.
16: To him which led his people through the wilderness: for his mercy endureth for ever.
17: To him which smote great kings: for his mercy endureth for ever:
18: And slew famous kings: for his mercy endureth for ever:
19: Sihon king of the Amorites: for his mercy endureth for ever:
20: And Og the king of Bashan: for his mercy endureth for ever:
21: And gave their land for an heritage: for his mercy endureth for ever:
22: Even an heritage unto Israel his servant: for his mercy endureth for ever.
23: Who remembered us in our low estate: for his mercy endureth for ever:
24: And hath redeemed us from our enemies: for his mercy endureth for ever.
25: Who giveth food to all flesh: for his mercy endureth for ever.
26: O give thanks unto the God of heaven: for his mercy endureth for ever.

 

PR33.38
1: Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

2: Kiittäkää jumalien Jumalaa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
3: Kiittäkää herrain Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
4: häntä, joka yksin tekee suuria ihmeitä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
5: häntä, joka on taidolla tehnyt taivaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
6: häntä, joka on vetten ylitse levittänyt maan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
7: häntä, joka on tehnyt suuret valot, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti:
8: auringon hallitsemaan päivää, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
9: kuun ja tähdet hallitsemaan yötä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
10: häntä, joka löi Egyptiä surmaten sen esikoiset, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
11: ja vei Israelin pois heidän keskeltänsä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
12: väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
13: häntä, joka jakoi Kaislameren kahtia, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
14: ja kuljetti Israelin sen keskitse, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
15: ja syöksi faraon sotajoukkoineen Kaislamereen, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
16: häntä, joka johdatti kansaansa erämaassa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
17: häntä, joka voitti suuret kuninkaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
18: ja surmasi mahtavat kuninkaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
19: Siihonin, amorilaisten kuninkaan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
20: ja Oogin, Baasanin kuninkaan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
21: ja antoi heidän maansa perintöosaksi, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
22: perintöosaksi palvelijallensa Israelille, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
23: häntä, joka muisti meitä alennuksessamme, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
24: ja kirvoitti meidät vihollisistamme, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
25: häntä, joka antaa ravinnon kaikelle lihalle, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
26: Kiittäkää taivaan Jumalaa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg