Ps 34

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

1917
1: Av David, här han ställde sig vansinnig inför Abimelek, och denne drev honom ifrån sig, och han gick sin väg. (34:2) Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.

2: (34:3) Min själ skall berömma sig av HERREN; de ödmjuka skola höra det och glädja sig.
3: (34:4) Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.
4: (34:5) Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.
5: (34:6) De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.
6: (34:7) Här är en betryckt som ropade, och HERREN hörde honom och frälste honom ur all hans nöd.
7: (34:8) HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem.
8: (34:9) Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.
9: (34:10) Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.
10: (34:11) Unga lejon lida nöd och hungra, men de som söka HERREN hava icke brist på något gott.
11: (34:12) Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder HERRENS fruktan.
12: (34:13) Är du en man som älskar livet och önskar att se goda dagar?
13: (34:14) Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.
14: (34:15) Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.
15: (34:16) HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.
16: (34:17) Men HERRENS ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden.
17: (34:18) När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.
18: (34:19) HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.
19: (34:20) Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.
20: (34:21) Han bevarar alla hans ben; icke ett enda av dem skall sönderslås.
21: (34:22) Den ogudaktige skall dödas av olyckan, och de som hata den rättfärdige skola stå med skuld.
22: (34:23) Men sina tjänares själar förlossar HERREN, och ingen skall stå med skuld, som tager sin tillflykt till honom.

 

KJV
1: ((A Psalm of David, when he changed his behaviour before Abimelech; who drove him away, and he departed.)) I will bless the LORD at all times: his praise shall continually be in my mouth.

2: My soul shall make her boast in the LORD: the humble shall hear thereof, and be glad.
3: O magnify the LORD with me, and let us exalt his name together.
4: I sought the LORD, and he heard me, and delivered me from all my fears.
5: They looked unto him, and were lightened: and their faces were not ashamed.
6: This poor man cried, and the LORD heard him, and saved him out of all his troubles.
7: The angel of the LORD encampeth round about them that fear him, and delivereth them.
8: O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusteth in him.
9: O fear the LORD, ye his saints: for there is no want to them that fear him.
10: The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the LORD shall not want any good thing.
11: Come, ye children, hearken unto me: I will teach you the fear of the LORD.
12: What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good?
13: Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.
14: Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.
15: The eyes of the LORD are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.
16: The face of the LORD is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.
17: The righteous cry, and the LORD heareth, and delivereth them out of all their troubles.
18: The LORD is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.
19: Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivereth him out of them all.
20: He keepeth all his bones: not one of them is broken.
21: Evil shall slay the wicked: and they that hate the righteous shall be desolate.
22: The LORD redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi, kun hän tekeytyi mielipuoleksi Abimelekin edessä ja tämä karkoitti hänet luotansa ja hän meni pois.

2: Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati minun suussani.
3: Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat.
4: Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä.
5: Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni.
6: Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.
7: Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa.
8: Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.
9: Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa!
10: Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu.
11: Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu.
12: Tulkaa, lapset, kuulkaa minua: Herran pelkoon minä teidät opetan.
13: Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea:
14: varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta;
15: vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen.
16: Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa.
17: Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa.
18: Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa.
19: Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.
20: Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.
21: Hän varjelee kaikki hänen luunsa: ei yksikään niistä murru.
22: Pahuus tappaa jumalattoman, ja jotka vanhurskasta vihaavat, ne tulevat syynalaisiksi. [34:23] Herra lunastaa palvelijainsa sielut, eikä yksikään, joka häneen turvaa, tule syynalaiseksi.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg