Ps 148

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

1917
1: Halleluja! Loven HERREN från himmelen, loven honom i höjden.

2: Loven honom, alla hans änglar, loven honom, all hans här.
3: Loven honom, sol och måne, loven honom, alla lysande stjärnor.
4: Loven honom, I himlars himlar och I vatten ovan himmelen.
5: Ja, de må lova HERRENS namn, ty han bjöd, och de blevo skapade.
6: Och han gav dem deras plats för alltid och för evigt; han gav dem en lag, och ingen överträder den.
7: Loven HERREN från jorden, I havsdjur och alla djup,
8: eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind, som uträttar hans befallning,
9: I berg och alla höjder, I fruktträd och alla cedrar,
10: I vilda djur och all boskap, I kräldjur och bevingade fåglar,
11: I jordens konungar och alla folk, I furstar och alla domare på jorden,
12: I ynglingar, så ock I jungfrur, I gamle med de unga.
13: Ja, de må lova HERRENS namn, ty hans namn allena är högt, hans majestät når över jorden och himmelen.
14: Och han har upphöjt ett horn åt sitt folk - ett ämne till lovsång för alla hans fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

 

KJV
1: Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights.

2: Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.
3: Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.
4: Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.
5: Let them praise the name of the LORD: for he commanded, and they were created.
6: He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.
7: Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps:
8: Fire, and hail; snow, and vapour; stormy wind fulfilling his word:
9: Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:
10: Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:
11: Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:
12: Both young men, and maidens; old men, and children:
13: Let them praise the name of the LORD: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.
14: He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the LORD.

 

PR33.38
1: Halleluja! Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa.

2: Ylistäkää häntä, kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sotajoukkonsa.
3: Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kaikki kirkkaat tähdet.
4: Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te vedet taivasten päällä.
5: Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi.
6: Ja hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti, hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea.
7: Ylistäkää Herraa maasta, te merieläimet ja kaikki syvyydet,
8: tuli ja rakeet, lumi ja sumu, sinä myrskytuuli, joka panet hänen käskynsä toimeen,
9: te vuoret ja kaikki kukkulat, te hedelmäpuut ja kaikki setrit,
10: te pedot ja kaikki karja, te matelijat ja siivekkäät linnut,
11: te maan kuninkaat ja kaikki kansakunnat, te ruhtinaat ja kaikki maan tuomarit,
12: te nuorukaiset ynnä neitsyet, te vanhat yhdessä nuorten kanssa.
13: Ylistäkööt he Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on korkea, hänen valtasuuruutensa ulottuu yli maan ja taivaan.
14: Hän on korottanut sarven kansallensa, että häntä ylistäisivät kaikki hänen hurskaansa, Israelin lapset, kansa, joka on häntä lähellä. Halleluja!
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg