Ps 33

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

1917
1: Jublen i HERREN, I rättfärdige; lovsång höves de redliga.

2: Tacken HERREN på harpa, lovsjungen honom till tiosträngad psaltare.
3: Sjungen honom en ny sång, spelen skönt med jubelklang.
4: Ty HERRENS ord är rätt, och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
5: Han älskar rättfärdighet och rätt; jorden är full av HERRENS nåd.
6: Himmelen är gjord genom HERRENS ord och all dess här genom hans muns anda.
7: Han samlar havets vatten såsom i en hög; han lägger djupen i deras förvaringsrum.
8: Hela jorden frukte HERREN; för honom bäve alla som bo på jordens krets.
9: Ty han sade, och det vart; han bjöd, och det stod där.
10: HERREN gjorde hedningarnas råd om intet, han lät folkens tankar komma på skam.
11: Men HERRENS råd består evinnerligen, hans hjärtas tankar från släkte till släkte.
12: Saligt är det folk vars Gud HERREN är, det folk som han har utvalt till arvedel åt sig.
13: Ja, från himmelen skådade HERREN ned, han såg alla människors barn.
14: Från sin boning blickade han ned till alla dem som bo på jorden,
15: han som har danat allas deras hjärtan, han som aktar på alla deras verk.
16: En konung segrar icke genom sin stora styrka, en hjälte räddas icke genom sin stora kraft.
17: Förgäves väntar man sig seger genom hästar, med all sin styrka rädda de icke.
18: Se, HERRENS öga är vänt till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd;
19: han vill rädda deras själ från döden och behålla dem vid liv i hungerns tid.
20: Vår själ väntar efter HERREN; han är vår hjälp och sköld.
21: Ty i honom gläder sig vårt hjärta, vi förtrösta på hans heliga namn.
22: Din nåd, HERRE, vare över oss, såsom vi hoppas på dig.

 

KJV
1: Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.

2: Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.
3: Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.
4: For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.
5: He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.
6: By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.
7: He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.
8: Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.
9: For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.
10: The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.
11: The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.
12: Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
13: The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.
14: From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.
15: He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.
16: There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.
17: An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
18: Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;
19: To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
20: Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.
21: For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.
22: Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.

 

PR33.38
1: Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää.

2: Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla.
3: Veisatkaa hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti.
4: Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki hänen tekonsa ovat tehdyt uskollisuudessa.
5: Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta; maa on täynnänsä Herran armoa.
6: Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.
7: Hän kokoaa meren vedet niinkuin roukkioksi, panee syvyydet säiliöihin.
8: Peljätköön Herraa kaikki maa, hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat.
9: Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty.
10: Herra särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen aikeet.
11: Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun.
12: Autuas se kansa, jonka Jumala Herra on, se kansa, jonka hän on perinnöksensä valinnut!
13: Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset;
14: asumuksestaan, valtaistuimeltaan hän katselee kaikkia maan asukkaita,
15: hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa.
16: Ei kuningas voita paljolla väellänsä, ei sankari pelastu suurella voimallansa.
17: Turha on sotaratsu auttajaksi, ei pelasta sen suuri väkevyys.
18: Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa,
19: pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana.
20: Meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme.
21: Sillä hänessä iloitsee meidän sydämemme, me turvaamme hänen pyhään nimeensä.
22: Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme, niinkuin me panemme toivomme sinuun.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg