Ps 48

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

1917
1: En sång, en psalm av Koras söner. (48:2) Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

2: (48:3) Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad.
3: (48:4) Gud har i dess palatser gjort sig känd såsom ett värn.
4: (48:5) Ty se, konungarna församlade sig, tillhopa drogo de fram.
5: (48:6) De sågo det, då häpnade de; de förskräcktes, de flydde.
6: (48:7) Bävan grep dem där, ångest lik en barnaföderskas.
7: (48:8) Så krossar du Tarsis-skepp med östanvinden.
8: (48:9) Såsom vi hade hört, så fingo vi se det, i HERREN Sebaots stad, i vår Guds stad; Gud håller den vid makt till evig tid. Sela.
9: (48:10) Vi tänka, o Gud, på din nåd, när vi stå i ditt tempel.
10: (48:11) Såsom ditt namn, o Gud, så når ock ditt lov intill jordens ändar; din högra hand är full av rättfärdighet.
11: (48:12) Sions berg glädje sig, Juda döttrar fröjde sig, för dina domars skull.
12: (48:13) Gån omkring Sion och vandren runt därom, räknen dess torn;
13: (48:14) given akt på dess murar, skriden genom dess palatser, så att I kunnen förtälja därom för ett kommande släkte.
14: (48:15) Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och evinnerligen; intill döden skall han ledsaga oss.

 

KJV
1: ((A Song and Psalm for the sons of Korah.)) Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness.

2: Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King.
3: God is known in her palaces for a refuge.
4: For, lo, the kings were assembled, they passed by together.
5: They saw it, and so they marvelled; they were troubled, and hasted away.
6: Fear took hold upon them there, and pain, as of a woman in travail.
7: Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind.
8: As we have heard, so have we seen in the city of the LORD of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever. Selah.
9: We have thought of thy lovingkindness, O God, in the midst of thy temple.
10: According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth: thy right hand is full of righteousness.
11: Let mount Zion rejoice, let the daughters of Judah be glad, because of thy judgments.
12: Walk about Zion, and go round about her: tell the towers thereof.
13: Mark ye well her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following.
14: For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death.

 

PR33.38
1: Laulu, koorahilaisten virsi.

2: Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.
3: Kauniina kohoaa, kaiken maan ilona, pohjan puolella Siionin vuori, suuren kuninkaan kaupunki.
4: Jumala on sen linnoissa turvaksi tunnettu.
5: Sillä katso, kuninkaat kokoontuivat, hyökkäsivät yhdessä.
6: Mutta he näkivät sen, hämmästyivät, peljästyivät ja pakenivat pois.
7: Vavistus valtasi heidät siellä, tuska niinkuin synnyttäväisen.
8: Itätuulella sinä särjet Tarsiin-laivat.
9: Niinkuin me olimme kuulleet, niin me sen nyt näimme Herran Sebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala pitää sen lujana iankaikkisesti. Sela.
10: Jumala, me tutkistelemme sinun armoasi sinun temppelissäsi.
11: Jumala, niinkuin sinun nimesi, niin ulottuu sinun ylistyksesi maan ääriin saakka; sinun oikea kätesi on vanhurskautta täynnä.
12: Siionin vuori iloitsee, Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi.
13: Kiertäkää Siion, käykää sen ympäri, lukekaa sen tornit.
14: Tarkatkaa sen muurit, kulkekaa sen linnat, kertoaksenne niistä tulevalle polvelle. [48:15] Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti; hän johdattaa meitä kuolemaan asti.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg