Ps 122

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1917
1: En vallfartssång; av David. Jag gladdes, när man sade till mig: "Vi skola gå till HERRENS hus."

2: Våra fötter fingo träda in i dina portar, Jerusalem,
3: Jerusalem, du nyuppbyggda stad, där hus sluter sig väl till hus,
4: dit stammarna draga upp, HERRENS stammar, efter lagen för Israel, till att prisa HERRENS namn.
5: Ty där äro ställda domarstolar, stolar för Davids hus.
6: Önsken Jerusalem frid; ja, dem gånge väl, som älska dig.
7: Frid vare inom dina murar, välgång i dina palats!
8: För mina bröders och vänners skull vill jag tillsäga dig frid.
9: För HERRENS, vår Guds, hus' skull vill jag söka din välfärd.

 

KJV
1: ((A Song of degrees of David.)) I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the LORD.

2: Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem.
3: Jerusalem is builded as a city that is compact together:
4: Whither the tribes go up, the tribes of the LORD, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the LORD.
5: For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David.
6: Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.
7: Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces.
8: For my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee.
9: Because of the house of the LORD our God I will seek thy good.

 

PR33.38
1: Matkalaulu; Daavidin virsi. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: "Menkäämme Herran huoneeseen".

2: Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem;
3: sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen,
4: jonne sukukunnat vaeltavat, Herran sukukunnat, niinkuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä.
5: Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet.
6: Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.
7: Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi.
8: Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha.
9: Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg