Ps 51

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

1917
1: För sångmästaren; en psalm av David, (51:2) när profeten Natan kom till honom, då han hade gått in till Bat-Seba. (51:3) Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet.

2: (51:4) Två mig väl från min missgärning, och rena mig från synd.
3: (51:5) Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig.
4: (51:6) Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.
5: (51:7) Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig.
6: (51:8) Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.
7: (51:9) Skära mig med isop, så att jag varder ren; två mig, så att jag bliver vitare än snö.
8: (51:10) Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få fröjda sig.
9: (51:11) Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar.
10: (51:12) Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.
11: (51:13) Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.
12: (51:14) Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.
13: (51:15) Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna skola omvända sig till dig.
14: (51:16) Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.
15: (51:17) Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov.
16: (51:18) Ty du har icke behag till offer, eljest skulle jag giva dig sådana; till brännoffer har du icke lust.
17: (51:19) Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.
18: (51:20) Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.
19: (51:21) Då skall du undfå rätta offer, som behaga dig, brännoffer och heloffer; då skall man offra tjurar på ditt altare.

 

KJV
1: ((To the chief Musician, A Psalm of David, when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bathsheba.)) Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

2: Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.
3: For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.
4: Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest.
5: Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me.
6: Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom.
7: Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow.
8: Make me to hear joy and gladness; that the bones which thou hast broken may rejoice.
9: Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.
10: Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.
11: Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.
12: Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.
13: Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.
14: Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.
15: O Lord, open thou my lips; and my mouth shall shew forth thy praise.
16: For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.
17: The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.
18: Do good in thy good pleasure unto Zion: build thou the walls of Jerusalem.
19: Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering: then shall they offer bullocks upon thine altar.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi,

2: kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, sen jälkeen kuin hän oli yhtynyt Batsebaan.
3: Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
4: Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.
5: Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.
6: Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.
7: Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt.
8: Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.
9: Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin.
10: Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet.
11: Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni.
12: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.
13: Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.
14: Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä.
15: Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat.
16: Päästä minut verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi.
17: Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi.
18: Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen.
19: Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. [51:20] Osoita armossasi hyvyyttä Siionille, rakenna Jerusalemin muurit. [51:21] Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit; silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg