Ps 25

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

1917
1: Av David. Till dig, HERRE, upplyfter jag min själ.

2: Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig.
3: Nej, ingen kommer på skam, som förbidar dig; på skam kommer de som, utan sak, handla trolöst.
4: HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.
5: Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.
6: Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de äro av evighet.
7: Tänk icke på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, HERRE.
8: HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.
9: Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.
10: Alla HERRENS vägar äro nåd och trofasthet för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd.
11: För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor.
12: Finnes det en man som fruktar HERREN, då undervisar han honom om den väg han bör välja.
13: Han själv skall leva i lycka, och hans efterkommande skola besitta landet.
14: HERREN har sin umgängelse med dem som frukta honom, och sitt förbund vill han kungöra för dem.
15: Mina ögon se alltid till HERREN, ty han drager mina fötter ur nätet.
16: Vänd dig till mig och var mig nådig; ty jag är ensam och betryckt.
17: Mitt hjärtas ångest är stor; för mig ut ur mitt trångmål.
18: Se till mitt lidande och min vedermöda, och förlåt mig alla mina synder.
19: Se därtill att mina fiender äro så många och hata mig med orätt.
20: Bevara min själ och rädda mig; låt mig icke komma på skam, ty jag tager min tillflykt till dig.
21: Ostrafflighet och redlighet bevare mig, ty jag förbidar dig.
22: Förlossa Israel, o Gud, ur all dess nöd.

 

KJV
1: ((A Psalm of David.)) Unto thee, O LORD, do I lift up my soul.

2: O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.
3: Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause.
4: Shew me thy ways, O LORD; teach me thy paths.
5: Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
6: Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.
7: Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O LORD.
8: Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way.
9: The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.
10: All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.
11: For thy name's sake, O LORD, pardon mine iniquity; for it is great.
12: What man is he that feareth the LORD? him shall he teach in the way that he shall choose.
13: His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.
14: The secret of the LORD is with them that fear him; and he will shew them his covenant.
15: Mine eyes are ever toward the LORD; for he shall pluck my feet out of the net.
16: Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted.
17: The troubles of my heart are enlarged: O bring thou me out of my distresses.
18: Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins.
19: Consider mine enemies; for they are many; and they hate me with cruel hatred.
20: O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee.
21: Let integrity and uprightness preserve me; for I wait on thee.
22: Redeem Israel, O God, out of all his troubles.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi. Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni,

2: Jumalani, sinuun minä turvaan; älä salli minun joutua häpeään, älkööt viholliseni saako riemuita minusta.
3: Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään; häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat.
4: Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi.
5: Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää.
6: Muista laupeuttasi, Herra, ja armoasi, sillä ne ovat olleet hamasta iankaikkisuudesta.
7: Älä muista minun nuoruuteni syntejä, älä minun rikoksiani; muista minua armosi mukaan, hyvyytesi tähden, Herra.
8: Hyvä ja vakaa on Herra; sentähden hän neuvoo syntiset tielle.
9: Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä.
10: Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa.
11: Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri.
12: Kuka on se mies, joka Herraa pelkää - sen hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava.
13: Hänen sielunsa saa nauttia hyvää, ja hänen jälkeläisensä perivät maan.
14: Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa.
15: Minun silmäni katsovat alati Herraan, sillä hän päästää minun jalkani verkosta.
16: Käänny minun puoleeni, armahda minua, sillä minä olen yksinäinen ja kurja.
17: Minun sydämeni pakahtuu tuskasta; päästä minut ahdistuksistani.
18: Katso minun kurjuuttani ja vaivaani, anna kaikki minun syntini anteeksi.
19: Katso minun vihollisiani, kuinka heitä on paljon, ja he vihaavat minua väkivaltaisella vihalla.
20: Varjele minun sieluni ja pelasta minut. Älä salli minun tulla häpeään, sillä sinuun minä turvaan.
21: Nuhteettomuus ja oikeamielisyys varjelkoon minua, sillä sinua minä odotan.
22: Jumala, vapahda Israel kaikista ahdistuksistansa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg