Ps 30

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1917
1: En psalm, en sång av David, vid templets invigning. (30:2) Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du har dragit mig ur djupet, du har icke låtit mina fiender glädja sig över mig.

2: (30:3) HERRE, min Gud, jag ropade till dig, och du helade mig.
3: (30:4) HERRE, du förde min själ upp ur dödsriket, du tog mig levande ut från dem som foro ned i graven.
4: (30:5) Lovsjungen HERREN, I hans fromme, och prisen hans heliga namn.
5: (30:6) Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd; om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel.
6: (30:7) Jag sade, när det gick mig väl: "Jag skall aldrig vackla."
7: (30:8) HERRE, i din nåd hade du gjort mitt berg starkt; men du fördolde ditt ansikte, då förskräcktes jag.
8: (30:9) Till dig, HERRE, ropade jag, och till Herren bad jag:
9: (30:10) "Vad vinning har du av mitt blod, eller därav att jag far ned i graven? Kan stoftet tacka dig, kan det förkunna din trofasthet?
10: (30:11) Hör, o HERRE, och var mig nådig; HERRE, var min hjälpare."
11: (30:12) Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång; du klädde av mig sorgens dräkt och omgjordade mig med glädje.
12: (30:13) Därför skall min ära lovsjunga dig, utan att tystna; HERRE, min Gud, jag vill tacka dig evinnerligen.

 

KJV
1: ((A Psalm and Song at the dedication of the house of David.)) I will extol thee, O LORD; for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me.

2: O LORD my God, I cried unto thee, and thou hast healed me.
3: O LORD, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.
4: Sing unto the LORD, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness.
5: For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.
6: And in my prosperity I said, I shall never be moved.
7: LORD, by thy favour thou hast made my mountain to stand strong: thou didst hide thy face, and I was troubled.
8: I cried to thee, O LORD; and unto the LORD I made supplication.
9: What profit is there in my blood, when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? shall it declare thy truth?
10: Hear, O LORD, and have mercy upon me: LORD, be thou my helper.
11: Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness;
12: To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O LORD my God, I will give thanks unto thee for ever.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi; temppelin vihkimislaulu.

2: Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä pelastit minut etkä sallinut viholliseni iloita minusta.
3: Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin, ja sinä paransit minut.
4: Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta, sinä herätit minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta.
5: Veisatkaa kiitosta Herralle, te hänen hurskaansa, ylistäkää hänen pyhää nimeänsä.
6: Sillä silmänräpäyksen kestää hänen vihansa, eliniän hänen armonsa; ehtoolla on itku vieraana, mutta aamulla ilo.
7: Minä sanoin menestykseni päivinä: "En minä ikinä horju".
8: Herra, sinä armossasi vahvistit minun vuoreni. Mutta kun sinä kätkit kasvosi, niin minä peljästyin.
9: Sinua, Herra, minä huusin ja Herraa minä rukoilin:
10: "Mitä etua on minun verestäni, jos minä hautaan vaivun? Ylistääkö tomu sinua, julistaako se sinun uskollisuuttasi?
11: Kuule, Herra, ja armahda minua, Herra, ole minun auttajani."
12: Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, [30:13] että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta, eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg