Ps 108

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

1917
1: En sång, en psalm av David. (108:2) Mitt hjärta är frimodigt, o Gud, jag vill sjunga och lova; ja, så vill min ära.

2: (108:3) Vakna upp, psaltare och harpa; jag vill väcka morgonrodnaden.
3: (108:4) Jag vill tacka dig bland folken, HERREN, och lovsjunga dig bland folkslagen.
4: (108:5) Ty din nåd är stor ända uppöver himmelen, och din trofasthet allt upp till skyarna.
5: (108:6) Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, och över hela jorden sträcke sig din ära.
6: (108:7) På det att dina vänner må varda räddade, må du giva seger med din högra hand och bönhöra mig.
7: (108:8) Gud har talat i sin helgedom: "Jag skall triumfera, jag skall utskifta Sikem och skall avmäta Suckots dal.
8: (108:9) Mitt är Gilead, mitt är Manasse, Efraim är mitt huvuds värn,
9: (108:10) Juda min härskarstav; Moab är mitt tvagningskärl, på Edom kastar jag min sko; över filistéernas land höjer jag jubelrop."
10: (108:11) Vem skall föra mig till den fasta staden, vem leder mig till Edom?
11: (108:12) Har icke du, o Gud, förkastat oss, så att du ej drager ut med våra härar, o Gud?
12: (108:13) Giv oss hjälp mot ovännen; ty människors hjälp är fåfänglighet.
13: (108:14) Med Gud kunna vi göra mäktiga ting; han skall förtrampa våra ovänner.

 

KJV
1: ((A Song or Psalm of David.)) O God, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my glory.

2: Awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
3: I will praise thee, O LORD, among the people: and I will sing praises unto thee among the nations.
4: For thy mercy is great above the heavens: and thy truth reacheth unto the clouds.
5: Be thou exalted, O God, above the heavens: and thy glory above all the earth;
6: That thy beloved may be delivered: save with thy right hand, and answer me.
7: God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
8: Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;
9: Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe; over Philistia will I triumph.
10: Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?
11: Wilt not thou, O God, who hast cast us off? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts?
12: Give us help from trouble: for vain is the help of man.
13: Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.

 

PR33.38
1: Laulu; Daavidin virsi.

2: Minun sydämeni on valmis, Jumala, minä tahdon veisata ja soittaa; valmis on minun sieluni.
3: Heräjä, harppu ja kannel. Minä tahdon herättää aamuruskon.
4: Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa ja veisaan sinun kiitostasi kansakuntien keskellä.
5: Sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu ylitse taivasten ja sinun totuutesi hamaan pilviin asti.
6: Korota itsesi yli taivasten, Jumala, ja levitköön sinun kunniasi yli kaiken maan.
7: Että sinun rakkaasi pelastetuiksi tulisivat, auta oikealla kädelläsi ja vastaa minulle.
8: Jumala on puhunut pyhäkössänsä. Minä riemuitsen, minä jaan Sikemin ja mittaan Sukkotin laakson.
9: Minun on Gilead, ja minun on Manasse; Efraim on minun pääni suojus, Juuda minun valtikkani.
10: Mooab on minun pesuastiani, Edomiin minä viskaan kenkäni, minä riemuitsen Filistean maasta.
11: Kuka vie minut varustettuun kaupunkiin? Kuka saattaa minut Edomiin?
12: Etkö sinä, Jumala, hyljännyt meitä? Et lähtenyt, Jumala, meidän sotajoukkojemme kanssa!
13: Anna meille apu ahdistajaa vastaan, sillä turha on ihmisten apu. [108:14] Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja; hän tallaa meidän vihollisemme maahan.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg