Ps 21

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

1917
1: För sångmästaren; en psalm av David. (21:2) HERRE, över din makt gläder sig konungen; huru fröjdas han icke högeligen över din seger!

2: (21:3) Vad hans hjärta önskar har du givit honom, och hans läppars begäran har du icke vägrat honom. Sela.
3: (21:4) Ty du kommer honom till mötes med välsignelser av vad gott är; du sätter på hans huvud en gyllene krona.
4: (21:5) Han bad dig om liv, och du gav honom det, ett långt liv alltid och evinnerligen.
5: (21:6) Stor är hans ära genom din seger; majestät och härlighet beskär du honom.
6: (21:7) Ja, du låter honom bliva till välsignelse evinnerligen; du fröjdar honom med glädje inför ditt ansikte.
7: (21:8) Ty konungen förtröstar på HERREN, och genom den Högstes nåd skall han icke vackla.
8: (21:9) Din hand skall nå alla dina fiender; din högra hand skall träffa dem som hata dig.
9: (21:10) Du skall låta dem känna det såsom i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte. HERREN skall fördärva dem i sin vrede; eld skall förtära dem.
10: (21:11) Deras livsfrukt skall du utrota från jorden och deras avkomma från människors barn.
11: (21:12) Ty de ville draga ont över dig; de tänkte ut ränker, men de förmå intet.
12: (21:13) Nej, du skall driva dem tillbaka; med din båge skall du sikta mot deras anleten.
13: (21:14) Upphöjd vare du, HERREN, i din makt; vi vilja besjunga och lovsäga din hjältekraft.

 

KJV
1: ((To the chief Musician, A Psalm of David.)) The king shall joy in thy strength, O LORD; and in thy salvation how greatly shall he rejoice!

2: Thou hast given him his heart's desire, and hast not withholden the request of his lips. Selah.
3: For thou preventest him with the blessings of goodness: thou settest a crown of pure gold on his head.
4: He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days for ever and ever.
5: His glory is great in thy salvation: honour and majesty hast thou laid upon him.
6: For thou hast made him most blessed for ever: thou hast made him exceeding glad with thy countenance.
7: For the king trusteth in the LORD, and through the mercy of the most High he shall not be moved.
8: Thine hand shall find out all thine enemies: thy right hand shall find out those that hate thee.
9: Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger: the LORD shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them.
10: Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men.
11: For they intended evil against thee: they imagined a mischievous device, which they are not able to perform.
12: Therefore shalt thou make them turn their back, when thou shalt make ready thine arrows upon thy strings against the face of them.
13: Be thou exalted, LORD, in thine own strength: so will we sing and praise thy power.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi.

2: Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee; kuinka suuresti hän riemuitseekaan sinun avustasi!
3: Mitä hänen sydämensä halasi, sen sinä hänelle annoit, et kieltänyt, mitä hänen huulensa anoivat. Sela.
4: Sinä suot hänelle onnen ja siunauksen, panet hänen päähänsä kultaisen kruunun.
5: Hän anoi sinulta elämää, sen sinä hänelle annoit: iän pitkän, ainaisen, iankaikkisen.
6: Suuri on hänen kunniansa, kun sinä häntä autoit; sinä peität hänet loistolla ja kirkkaudella.
7: Sillä sinä asetat hänet suureksi siunaukseksi ikuisiin aikoihin asti; sinä ilahutat häntä riemulla kasvojesi edessä.
8: Sillä kuningas luottaa Herraan, ja Korkeimman armo tekee hänet horjumattomaksi.
9: Sinun kätesi saavuttaa kaikki sinun vihollisesi, sinun oikea kätesi saavuttaa sinun vihamiehesi.
10: Sinä panet heidät hehkumaan kuin pätsin, kun sinä kasvosi näytät; Herra nielee heidät vihassansa, tuli kuluttaa heidät.
11: Sinä hävität maan päältä heidän hedelmänsä ja heidän jälkeläisensä ihmislasten keskuudesta.
12: Vaikka he hankkivat pahaa sinua vastaan, miettivät juonia, eivät he mitään voi;
13: sillä sinä ajat heidät pakoon, tähtäät heitä kasvoihin jousesi jänteellä. [21:14] Nouse voimassasi, Herra! Laulaen ja veisaten me ylistämme sinun väkevyyttäsi.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg