Ps 129

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1917
1: En vallfartssång. Mycken nöd hava de vållat mig allt ifrån min ungdom - så säge Israel -

2: mycken nöd hava de vållat mig allt ifrån min ungdom, dock blevo de mig ej övermäktiga.
3: På min rygg hava plöjare plöjt och dragit upp långa fåror.
4: Men HERREN är rättfärdig och har huggit av de ogudaktigas band.
5: De skola komma på skam och vika tillbaka, så många som hata Sion.
6: De skola bliva lika gräs på taken, som vissnar, förrän det har vuxit upp;
7: ingen skördeman fyller därmed sin hand, ingen kärvbindare sin famn,
8: och de som gå där fram kunna icke säga: "HERRENS välsignelse vare över eder! Vi välsigna eder i HERRENS namn."

 

KJV
1: ((A Song of degrees.)) Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say:

2: Many a time have they afflicted me from my youth: yet they have not prevailed against me.
3: The plowers plowed upon my back: they made long their furrows.
4: The LORD is righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked.
5: Let them all be confounded and turned back that hate Zion.
6: Let them be as the grass upon the housetops, which withereth afore it groweth up:
7: Wherewith the mower filleth not his hand; nor he that bindeth sheaves his bosom.
8: Neither do they which go by say, The blessing of the LORD be upon you: we bless you in the name of the LORD.

 

PR33.38
1: Matkalaulu. He ovat minua kovin ahdistaneet nuoruudestani asti - näin sanokoon Israel -

2: he ovat minua kovin ahdistaneet nuoruudestani asti, mutta eivät he ole päässeet minusta voitolle.
3: Kyntäjät ovat minun selkääni kyntäneet ja vetäneet pitkät vaot.
4: Mutta Herra on vanhurskas, hän on katkonut jumalattomain köydet.
5: Joutukoot häpeään ja kääntykööt takaisin kaikki Siionin vihamiehet.
6: Olkoot he niinkuin ruoho katoilla, joka kuivuu ennen korrelle puhkeamistaan,
7: josta ei leikkaaja täytä kättänsä eikä lyhteen sitoja syliänsä.
8: Älköötkä sanoko ohitsekulkijat: "Herran siunaus tulkoon teille. Me siunaamme teitä Herran nimeen."
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg