Ps 76

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1917
1: För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång av Asaf. (76:2) Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort;

2: (76:3) i Salem vart hans hydda rest och hans boning på Sion.
3: (76:4) Där bröt han sönder bågens ljungeldar, sköld och svärd och vad till kriget hör. Sela.
4: (76:5) Full av ljus och härlighet går du fram ifrån segerbytenas berg.
5: (76:6) De stormodiga äro avväpnade, de hava slumrat in och sova; alla stridsmännen hava måst låta händerna falla.
6: (76:7) För din näpst, du Jakobs Gud, ligga domnade både man och häst.
7: (76:8) Du, du är fruktansvärd; vem kan bestå inför dig, när du vredgas?
8: (76:9) Från himmelen lät du höra din dom; då förskräcktes jorden och vart stilla,
9: (76:10) då när Gud stod upp till dom, till att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela.
10: (76:11) Ty människors vrede varder dig till pris; du har vrede till övers att omgjorda dit med.
11: (76:12) Gören löften och infrien dem åt HERREN, eder Gud; alla de som äro omkring honom bäre fram skänker åt den Fruktansvärde.
12: (76:13) Ty han stäcker furstarnas övermod; fruktansvärd är han för konungarna på jorden.

 

KJV
1: ((To the chief Musician on Neginoth, A Psalm or Song of Asaph.)) In Judah is God known: his name is great in Israel.

2: In Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion.
3: There brake he the arrows of the bow, the shield, and the sword, and the battle. Selah.
4: Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey.
5: The stouthearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands.
6: At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep.
7: Thou, even thou, art to be feared: and who may stand in thy sight when once thou art angry?
8: Thou didst cause judgment to be heard from heaven; the earth feared, and was still,
9: When God arose to judgment, to save all the meek of the earth. Selah.
10: Surely the wrath of man shall praise thee: the remainder of wrath shalt thou restrain.
11: Vow, and pay unto the LORD your God: let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared.
12: He shall cut off the spirit of princes: he is terrible to the kings of the earth.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi; Aasafin laulu.

2: Jumala on tunnettu Juudassa, hänen nimensä on suuri Israelissa;
3: Saalemissa on hänen majansa ja hänen asumuksensa Siionissa.
4: Siellä hän mursi jousen salamat, kilven ja miekan ja sodan. Sela.
5: Kirkkaudessa, valtasuuruudessa sinä tulit voittosaaliin vuorilta.
6: Urhoollisilta ryöstettiin aseet, he uupuivat uneen; kaikkien sankarien kädet herposivat.
7: Sinun nuhtelustasi, Jaakobin Jumala, vaipuivat raskaaseen uneen vaunut ja hevoset.
8: Sinä olet peljättävä, kuka kestää sinun edessäsi, kun sinä vihastut?
9: Taivaasta sinä annoit tuomiosi kuulua; maa peljästyi ja vaikeni,
10: kun Jumala nousi tuomiolle vapahtaakseen kaikki maan nöyrät. Sela.
11: Sillä ihmisten viha tulee sinulle ylistykseksi: sinä vyöttäydyt vihan ylenpalttisuuteen.
12: Tehkää lupauksia ja täyttäkää ne Herralle, Jumalallenne. Kaikki hänen ympärillään asuvaiset tuokoot lahjoja Peljättävälle, [76:13] joka nöyryyttää ruhtinaitten rohkeuden ja joka on peljättävä maan kuninkaille.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg