Ps 63

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1917
1: En psalm av David, när han var i Juda öken. (63:2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten.

2: (63:3) Så skådar jag nu efter dig i helgedomen, för att få se din makt och ära.
3: (63:4) Ty din nåd är bättre än liv; mina läppar skola prisa dig.
4: (63:5) Så skall jag då lova dig, så länge jag lever; i ditt namn skall jag upplyfta mina händer.
5: (63:6) Min själ varder mättad såsom av märg och fett; och med jublande läppar lovsjunger min mun,
6: (63:7) när jag kommer ihåg dig på mitt läger och under nattens väkter tänker på dig.
7: (63:8) Ty du är min hjälp, och under dina vingars skumma jublar jag.
8: (63:9) Min själ håller sig intill dig; din högra hand uppehåller mig.
9: (63:10) Men dessa som stå efter mitt liv och vilja fördärva det, de skola fara ned i jordens djup.
10: (63:11) De skola givas till pris åt svärdet, rovdjurs byte skola de varda.
11: (63:12) Men konungen skall glädja sig i Gud; berömma sig skall var och en som svär vid honom, ty de lögnaktigas mun skall varda tillstoppad.

 

KJV
1: ((A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah.)) O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;

2: To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary.
3: Because thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise thee.
4: Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name.
5: My soul shall be satisfied as with marrow and fatness; and my mouth shall praise thee with joyful lips:
6: When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches.
7: Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice.
8: My soul followeth hard after thee: thy right hand upholdeth me.
9: But those that seek my soul, to destroy it, shall go into the lower parts of the earth.
10: They shall fall by the sword: they shall be a portion for foxes.
11: But the king shall rejoice in God; every one that sweareth by him shall glory: but the mouth of them that speak lies shall be stopped.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi, kun hän oli Juudan erämaassa.

2: Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa.
3: Niin minä katselin sinua pyhäkössä, nähdäkseni sinun voimasi ja kunniasi.
4: Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua.
5: Niin minä kiitän sinua elinaikani, nostan käteni sinun nimeesi.
6: Minun sieluni ravitaan niinkuin lihavuudella ja rasvalla, ja minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla,
7: kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä.
8: Sillä sinä olet minun apuni, ja sinun siipiesi suojassa minä riemuitsen.
9: Minun sieluni riippuu sinussa kiinni, sinun oikea kätesi tukee minua.
10: Mutta he etsivät minun henkeäni omaksi turmiokseen, he menevät maan syvyyksiin.
11: Heidät annetaan miekalle alttiiksi, he joutuvat aavikkosutten osaksi. [63:12] Mutta kuningas on iloitseva Jumalassa; hän on jokaisen kerskaus, joka hänen kauttansa vannoo. Sillä valhettelijain suu tukitaan.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg