Ps 29

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1917
1: En psalm av David. Given åt HERREN, I Guds sönder, given åt HERREN ära och makt;

2: given åt HERREN hans namns ära, tillbedjen HERREN i helig skrud.
3: HERRENS röst går ovan vattnen; Gud, den härlige, dundrar, ja, HERREN, ovan de stora vattnen.
4: HERRENS röst ljuder med makt, HERRENS röst ljuder härligt.
5: HERRENS röst bräcker cedrar, HERREN bräcker Libanons cedrar.
6: Han kommer dem att hoppa likasom kalvar, Libanon och Sirjon såsom unga vildoxar.
7: HERRENS röst sprider ljungeldslågor.
8: HERRENS röst kommer öknen att bäva, HERREN kommer Kades' öken att bäva.
9: HERRENS röst bringar hindarna att föda; skogarnas klädnad rycker den bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära.
10: HERREN på sin tron bjöd floden komma, och HERREN tronar såsom konung evinnerligen.
11: HERREN skall giva makt åt sitt folk, HERREN skall välsigna sitt folk med frid.

 

KJV
1: ((A Psalm of David.)) Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.

2: Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness.
3: The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters.
4: The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty.
5: The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.
6: He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn.
7: The voice of the LORD divideth the flames of fire.
8: The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh.
9: The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.
10: The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever.
11: The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.

 

PR33.38
1: Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

2: Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.
3: Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä.
4: Herran ääni käy voimallisesti, Herran ääni käy valtavasti.
5: Herran ääni särkee setrit, Herra särkee Libanonin setrit.
6: Hän hypittää niitä niinkuin vasikkaa, Libanonia ja Sirjonia niinkuin nuorta villihärkää.
7: Herran ääni halkoo tulen liekit.
8: Herran ääni vapisuttaa erämaan, Herra vapisuttaa Kaadeksen erämaan.
9: Herran ääni saattaa peurat poikimaan, se raastaa paljaiksi metsät. Ja kaikki hänen temppelissänsä sanoo: "Kunnia!"
10: Herra istui valtaistuimellaan, ja vedenpaisumus tuli. Herra istuu kuninkaana iankaikkisesti.
11: Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansaansa rauhalla.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg