Ps 91

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

1917
1: Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,

2: han säger: "I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar."
3: Ja, han skall rädda dig ifrån fågelfängarens snara och ifrån pesten, som fördärvar.
4: Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet är sköld och skärm.
5: Du skall icke behöva frukta nattens fasor, icke pilen, som flyger om dagen,
6: icke pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.
7: Om ock tusen falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det dock icke drabba dig.
8: Dina ögon skola blott skåda därpå med lust, och du skall se de ogudaktigas lön.
9: Ty du har sagt: "Du, HERRE, är mitt skygd", och du har gjort den Högste till din tillflykt.
10: Ingen olycka skall vederfaras dig, och ingen plåga skall nalkas din hydda.
11: Ty han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar.
12: De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.
13: Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ned unga lejon och drakar.
14: "Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.
15: Han åkallar mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.
16: Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."

 

KJV
1: He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.

2: I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
3: Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.
4: He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
5: Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;
6: Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday.
7: A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee.
8: Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.
9: Because thou hast made the LORD, which is my refuge, even the most High, thy habitation;
10: There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
11: For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.
12: They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.
13: Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.
14: Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.
15: He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.
16: With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.

 

PR33.38
1: Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,

2: se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan".
3: Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.
4: Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
5: Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,
6: et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.
7: Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.
8: Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. -
9: Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani". - Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.
10: Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.
11: Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
12: He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.
13: Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. -
14: "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.
15: Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.
16: Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg