Ps 92

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1917
1: En psalm, en sång för sabbatsdagen. (92:2) Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

2: (92:3) att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet,
3: (92:4) med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.
4: (92:5) Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar; jag vill jubla över dina händers verk.
5: (92:6) Huru stora äro icke dina verk, o HERRE! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar.
6: (92:7) En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant.
7: (92:8) Om ock de ogudaktiga grönska såsom gräs och ogärningsmännen blomstra allasammans, så sker det till fördärv för evig tid.
8: (92:9) Men du, HERRE, är hög evinnerligen.
9: (92:10) Ty se, dina fiender, HERRE, se, dina fiender förgås, alla ogärningsmännen bliva förströdda.
10: (92:11) Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja.
11: (92:12) Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare och mina öron höra om de onda som resa sig upp mot mig.
12: (92:13) Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han till.
13: (92:14) Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus; de grönska i vår Guds gårdar.
14: (92:15) Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;
15: (92:16) så för att de skola förkunna att HERREN är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt icke finnes.

 

KJV
1: ((A Psalm or Song for the sabbath day.)) It is a good thing to give thanks unto the LORD, and to sing praises unto thy name, O most High:

2: To shew forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night,
3: Upon an instrument of ten strings, and upon the psaltery; upon the harp with a solemn sound.
4: For thou, LORD, hast made me glad through thy work: I will triumph in the works of thy hands.
5: O LORD, how great are thy works! and thy thoughts are very deep.
6: A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this.
7: When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever:
8: But thou, LORD, art most high for evermore.
9: For, lo, thine enemies, O LORD, for, lo, thine enemies shall perish; all the workers of iniquity shall be scattered.
10: But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn: I shall be anointed with fresh oil.
11: Mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me.
12: The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.
13: Those that be planted in the house of the LORD shall flourish in the courts of our God.
14: They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;
15: To shew that the LORD is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.

 

PR33.38
1: Virsi, sapatinpäivä-laulu.

2: Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein,
3: aamulla julistaa sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi
4: kymmenkielisillä soittimilla ja harpuilla, kannelta soittaen.
5: Sillä sinä ilahutat minua, Herra, töilläsi; minä riemuitsen sinun kättesi teoista.
6: Kuinka suuret ovat sinun tekosi, Herra! Sinun ajatuksesi ovat ylen syvät.
7: Järjetön mies ei tätä ymmärrä, eikä sitä älyä tomppeli.
8: Kun jumalattomat rehottavat niinkuin ruoho ja väärintekijät kaikki kukoistavat, on se heidän ikuiseksi häviöksensä.
9: Mutta sinä, Herra, olet korkea iankaikkisesti.
10: Sillä katso, sinun vihollisesi, Herra, katso, sinun vihollisesi hukkuvat, kaikki väärintekijät joutuvat hajallensa.
11: Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villihärän sarvet; minut voidellaan tuoreella öljyllä.
12: Ja iloiten minun silmäni katsovat vainoojiani, minun korvani kuulevat noista pahoista, jotka ovat nousseet minua vastaan.
13: Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri.
14: He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa.
15: Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat [92:16] ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg