Ps 20

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1917
1: För sångmästaren; en psalm av David. (20:2) HERREN bönhöre dig på nödens dag, Jakobs Guds namn beskydde dig.

2: (20:3) Han sände dig hjälp från helgedomen, och stödje dig från Sion.
3: (20:4) Han tänke på alla dina spisoffer och upptage med välbehag ditt brännoffer. Sela.
4: (20:5) Han give dig vad ditt hjärta begär och fullborde alla dina rådslag.
5: (20:6) Må vi få jubla över din seger och i vår Guds namn resa upp baneret; HERREN uppfylle alla dina böner.
6: (20:7) Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.
7: (20:8) De andra prisa vagnar, de prisa hästar, men vi prisa HERRENS, vår Guds, namn.
8: (20:9) De sjunka ned och falla, men vi resa oss upp och bliva beståndande.
9: (20:10) HERRE, giv seger; ja, konungen svare oss på den tid då vi ropa.

 

KJV
1: ((To the chief Musician, A Psalm of David.)) The LORD hear thee in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend thee;

2: Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion;
3: Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice; Selah.
4: Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.
5: We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners: the LORD fulfil all thy petitions.
6: Now know I that the LORD saveth his anointed; he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand.
7: Some trust in chariots, and some in horses: but we will remember the name of the LORD our God.
8: They are brought down and fallen: but we are risen, and stand upright.
9: Save, LORD: let the king hear us when we call.

 

PR33.38
1: Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi.

2: Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi.
3: Hän lähettäköön sinulle avun pyhäköstä ja tukekoon sinua Siionista.
4: Muistakoon hän kaikki sinun uhrilahjasi, ja olkoon sinun polttouhrisi lihava hänen silmissään. Sela.
5: Hän antakoon sinulle, mitä sydämesi halajaa, ja täyttäköön kaikki sinun aivoituksesi.
6: Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi.
7: Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla.
8: Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä.
9: He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. [20:10] Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg